พุทธฤทธิ์พิชิตมาร ปกเดิม

22฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


คำนำ

บทกราบพระรัตนตรัย
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์

บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
บทสรรเสริญพระธัมมคุณ
บทสรรเสริญพระสังฆคุณ

ชัยมงคลคาถา (พาหุง)  (คาถาพิชิตมาร)
ชัยปริตร (มหาการุณิโก)
สัพพมงคลคาถา (ภะวะตุสัพฯ)
อิติปิ  โส  เท่าอายุบวก ๑

คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
คำอุทิศบุญกุศล
คำอาราธนาศีล ๕
คำสมาทานศีล ๕

คำถวายสังฆทาน  (เพื่อความสุขความเจริญของตนเอง)
คำถวายสังฆทาน  (เพื่ออุทิศให้ผู้ตาย)

บทสวดพระพุทธคุณ  ทำนองสรภัญญะ
บทสวดพระธรรมคุณ  ทำนองสรภัญญะ
บทสวดพระสังฆคุณ  ทำนองสรภัญญะ

พุทธทาสคำสอน  "ขอให้สนใจในเรื่องธรรมทาน"
เคล็ดลับเพิ่มพลังบุญ
คำถวายหนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน
คำกรวดน้ำสั้น

Additional information

น้ำหนัก 70 g
ขนาด 10.5 x 14.5 cm