พุทธฤทธิ์พิชิตเจ้ากรรมนายเวร-คาถามหาเมตตาหลวง

48฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

สารบัญ
- ทำความรู้จักกับเจ้ากรรมนายเวร
- ผลร้ายที่เกิดจากการมีเจ้ากรรมนายเวร
- ความอาฆาต คือ ต้นตอก่อเวรกรรม
- เมตตาธรรม ขจัดความมุ่งร้าย สลายกรรมเวร
- ปล่อยวางแค้นไม่ได้ ก็เป็นทุกข์ข้ามภพข้ามชาติ
- จิตเมตตาสร้างอภัย คือหัวใจของการตัดเวรกรรม
- แผ่เมตตาจิต ช่วยสร้างมิตร พิชิตความอาฆาต
- เมตตาต่อผู้อื่น = สร้างสุขแก่ตน
- พิชิตเจ้ากรรมนายเวร ด้วยการสวดคาถามหาเมตตาหลวง
- มหาเมตตาหลวง มีหลายแบบ หลายชื่อเรียก
ลำดับการสวดมหาเมตตาหลวง
๑. บทกราบพระรัตนตรัย
๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๓.บทไตรสรณคมน์
๔. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
๕. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
๖. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
๗. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
- มีอะไรในเมตตาหลวง
๘. **บทสวดมหาเมตตาหลวง**
- ส่วนที่ ๑ ว่าด้วยความเป็นมาและอานิสงส์การแผ่มหาเมตตาหลวง
- ส่วนที่ ๒ ว่าด้วยประเภทการแผ่เมตตาในมหาเมตตาหลวง
- ส่วนที่ ๓ ว่าด้วยการแผ่เมตตาโดยไม่เจาะจงผู้รับ ๕ ประการ
- ส่วนที่ ๔ ว่าด้วยการแผ่เมตตาโดยเจาะจงผู้รับ ๗ ประการ
- สวดมนต์แผ่เมตตาแก่สัตว์ ๑๒ จำพวก ใน ๑๐ ทิศ
- ส่วนที่ ๕ ว่าด้วยการแผ่เมตตาไปใน ๑๐ ทิศ
- ส่วนที่ ๖ ว่าด้วยลักษณะของจิตขณะแผ่เมตตา
- ทำสมาธิก่อนอุทิศบุญตัดเวรกรรม
- การอุทิศส่วนบุญแก่เจ้ากรรมนายเวร
- คำอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลแก่เจ้ากรรมนายเวร
- คำขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวร
- สวดมหาเมตตาใหญ่ หายจากโรคหัวใจรั่ว
- เทวดาชวนสวดเมตตาใหญ่
- สวดเมตตาใหญ่ แก้ไขปัญหาชีวิต
๙. วิธีตัดเวรกรรม
**ภาคผนวก - ศัพท์ที่ควรรู้**

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 150 g
ขนาด 21 x 18.5 cm