พ่อพระของลูก

15฿

“การซึมซาบในพระคุณของมารดาบิดา จึงเป็นความกตัญญูหมายเลขหนึ่งของทุกคนทุกชาติทุกภาษาในโลกนี้ และโลกอื่นๆ ในทุกๆ โลก ผู้ไม่รู้คุณมารดาบิดา ย่อมถูกจัดในฐานะเป็นบุคคลที่ใครๆ ไม่ควรไว้ใจในโลก”

พ่อพระของลูก โดย พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

- ผู้ลิขิตชีวิตคุณ
- พ่อพระของลูก
- ผู้บังเกิดเกล้า
- บุญคุณล้นหัว
- พ่อแม่สมบูรณ์แบบ
- ดวงใจพ่อแม่
- ทุกข์ - สุขของพ่อแม่
- บุตรที่ประเสริฐ
- บุรพาจารย์ของลูก
- หรือแค่ก้อนเนื้อ
- เป็นได้ทุกส่วน
- พระพรหมของลูก
- ไม้เท้าดีกว่าลูกเต้าอกตัญญู
- หน้าที่ของลูก
ทดแทนคุณ
- โลกรอดได้เพราะกตัญญู
- พระคุณของพ่อ

Additional information

น้ำหนัก 50 g
ขนาด 13 x 18.5 cm