พ้นกรรมด้วยคำสอนพระกรรมฐาน

฿ 60

รหัสสินค้า : 9786162682865
โดย. : ประดิษฐ์ เจาจารึก
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 127 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.

การนำเอาเรื่องราวของหลวงพ่อที่ท่านปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบมาเล่านั้น
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้รับรู้ในสิ่งที่ดีๆ
ปฏิปทาที่งดงามของท่าน
แม้ว่าจะผ่านกาลเวลามานานหลายปี
แต่การที่เรานำเอาคุณความดีของพระที่ปฏิบัติดี
มีศีลวัตรงดงามมากล่าวก็เพื่อเป็นการย้อนรำลึกถึงท่านด้วย
และยังเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้เราได้เดินตามคำสอนที่ดีงามนั้น

ล้างค่า

รายละเอียด