มนต์พิธี เฉพาะพระภิกขุปาฏิโมกข์

฿ 25

โดย. : พระครูอรุณธรรมรังษี
พิมพ์ : 1 สี ใช้กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 79 หน้า ไซต์หนังสือ : 10x14cm.

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , , , , ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


 

พระภิกขุปาฏิโมกข์
นิทานัง นิฏฐิตัง
สังฆาทิเสสุทเทโส นิฏฐิโต
อะนิยะตุทเทโส นิฏฐิโต
นิสสัคคิยา ปาจิตติยา ธัมมา นิฏฐิตา
ปาจิตติยา นิฏฐิตา
ปาฏิเทสะนียา นิฏฐิตา
เสขิยา นิฏฐิตา
สัตตาธิกะระสะมะถา นิฏฐิตา
ภิกขุปาฏิโมกขัง นิฏฐิตัง
บุพพกรณ์และบุพพกิจ(แบบสององค์)
บุพพกรณ์และบุพพกิจ(แบบองค์เดียว)
วิธีเปลี่ยนบุพพกิจตามลำดับเลขเชิงอรรถ
สีลุทเทสะปาฐะ
ตายะนะคาถา
วิธีแสดงอาบัติ
วิธีแสดงอาบัติแบบใหม่
กิจวัตร ๑๐ อย่างของพระภิกษุ
ภิกษุไม่ควรฉันเนื้อ ๑๐ อย่าง
- คำพินทุผ้า
- คำอธิษฐาน
- คำเสียสละผ้า
- คำคืน
- คำวิกัป
- คำคืน
- คำอธิษฐานเข้าพรรษา
- คำปวารณาออกพรรษา

Additional information

น้ำหนัก 50 g
ขนาด 10 x 14 cm