มองทุกข์ให้เห็นจึงเป็นสุข

     “ทุกข์มีไว้ให้เห็น ไม่ได้มีไว้ให้เป็น” แต่คนส่วนมากมักเป็นทุกข์มากกว่าที่จะเห็นทุกข์ คนที่มีความทุกข์ เพราะว่าใจขาดปัญญาในการพิจารณาให้เห็นทุกข์ ธรรมะจะช่วยให้จิตใจของเรามั่นคง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ใจเราก็ยังอยู่ได้ ไม่กระเพื่อมขึ้น กระเพื่อมลง ธรรมะจะทำให้รู้ว่า ความทุกข์มันมาได้เพราะใจเรา ยอมรับสภาวะที่กำลังปรากฏต่อหน้าต่อตาไม่ได้ เช่น เราจะต้องเจ็บป่วย เรายอมรับไม่ได้ ความทุกข์ทางใจมันก็เกิดขึ้น อย่างนี้เป็นต้น
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ มองทุกข์ให้เห็น จึงเป็นสุข เล่มนี้ ที่พระธรรมโกศาจารย์ หรือที่เรารู้จักในนามหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ได้อธิบายบรรยายธรรมไว้ จะทำให้เราเห็นทุกข์มากกว่าที่เราจะมาเป็นทุกข์ อันจะทำให้เราได้เข้าถึงสุขได้อย่างแท้จริง

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

**มองทุกข์ให้เห็น จึงเป็นสุข โดย ปัญญานันทภิกขุ **
- ที่สุดของความทุกข์
- ความจริง "ความไม่จริง" ความมี "ความไม่มี"
- วันนี้เจ้าอยู่กับฉัน พรุ่งนี้มันไม่แน่
- มันเป็นเช่นนั้นเอง
- สร้างความพอใจเฉพาะหน้า
- มองทุกอย่างตามความเป็นจริง
- ใช้ธรรมะเป็นแว่นส่องในการมอง
- ฟังแล้วคิดพิจารณา
- พูดและฟังด้วยใจสงบ จะพบปัญญา
- อย่าพูดอวดตัว อวดกิเลส อันเป็นเหตุทำให้ไร้สาระ
- พูดด้วยปัญญา นำมาซึ่งประโยชน์
- ธรรมนูญสำหรับชีวิต
- ทุ สะ นิ มะ หัวใจอริยสัจ
- หัวใจนี้ มีไว้ให้ระลึกถึงตัวจริง
- ทุกข์กาย และ ทุกข์ใจ
- ขันธ์ ๕ คือกองแห่งทุกข์
- แหล่งเกิดความทุกข์
- ความยึดถือในใจ ทำให้เกิดทุกข์
- ทุกข์เกิดจากการยึดถือคือชาติ
- ชะราปิ ทุกขา ความแก่ชราเป็นทุกข์
- ทุกข์เกิด เพราะไม่ยอมรับความแก่
- เราหนีความแก่ไม่พ้น
- ความเจ็บป่วยเป็นความทุกข์
- อย่าประมาทในชีวิต
- ป่วยกาย อย่าป่วยใจ
- ป่วยกายให้หมอเยียวยา รักษาใจเป็นหน้าที่ของเรา
- เราไม่ได้เจ็บป่วยคนเดียว
- ระทมตรมใจ เพราะไปคิดถึงอนาคต
- หนุนจิตใจให้เข้ากับปัจจุบันกาล
- อย่าทำใจให้เป็นทุกข์
- การพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์
- ไม่มีใครหนีความตายพ้น
- เตรียมตัวก่อนตาย จะได้ไม่ทุกข์
อานิสงส์การสร้างหนังสือแจกเป็นธรรมทาน

Additional information

น้ำหนัก70 g
ขนาด14.5 x 21 cm