มุมมองแห่งความสุข

฿ 28

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


 

- ดูแลกายใจให้ดี ชีวีจะไม่มีทุกข์
- ทุกข์เนื่องจากกาย คือ กายิกทุกข์
- ทุกข์เนื่องจากจิต คือ เจตสิกทุกข์
- พิจารณาขันธ์ห้าเป็นนิจ ชีวิตไม่ติดทุกข์
- ยึดมั่นในตัวตน ต้นเหตุให้เกิดทุกข์
- พิจารณาขันธ์ห้าในกาย คือทางพ้นทุกข์
- แยกขันธ์ห้าได้ ก็ไม่มีตัวตนของตน
- แยกชิ้นส่วนออกได้ ก็ไร้ตัวตนให้ยึดถือ
- ร่างกายเป็นเพียงธาตุ ๔ ประชุมกัน
- รักษาด้วยยา เรียกว่า เติมธาตุให้ร่างกาย
- แยกอาการ ๓๒ ส่องดูกาย
- ไม่หลงในสิ่งสมมติ ก็ยุติเหตุแห่งทุกข์
- ทุกสรรพสิ่งถูกมนุษย์สมมติขึ้นมา
- สิ่งสมมติทั้งหลาย เป็นเพียงเครื่องหมายรู้
- วัน เดือน ปี ไม่มีดี-ร้าย
- ยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิด ชีวิตมีแต่ทุกข์
- สรรพสิ่งย่อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- เมื่อมีเกิด ย่อมมีดับ เป็นธรรมดา
- คน สัตว์ สิ่งของ ย่อมมีทุกข์ตามสภาพ
- ยึดถือสิ่งใด ก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้น
- ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้า จักก้าวสู่ความดับทุกข์
- ยาหมอ แก้ทุกข์กาย อยากหายทุกข์ใจ ต้องใช้ธรรมะ
- ธรรมะไม่นำมาปฏิบัติ ก็ขจัดทุกข์ไม่ได้
- ใช้ปัญญาพิจารณาธรรมะ ชนะทุกข์ได้
- ใช้สติคู่ปัญญา แก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง
- รักษากายใช้สมุนไพร รักษาใจต้องใช้ปัญญาพิจารณาธรรม
- พิจารณาให้เห็นถูก-ผิด ชีวิตไม่ทุกข์
- หลงเข้าใจผิด ทำให้ติดอบายมุข
- ไม่เข้าใจปัญหา นำพาให้ติดการพนัน
- กระจกเงาบอกเราว่า สังขารไม่เที่ยง
- ใช้กระจกธรรมส่องใจ ดูภายในจิตตน
- คนดีชอบแก้ไข คนจัญไรชอบแก้แค้น
- ใช้ธรรมะ ชำระใจตน
- พิจารณาศีล ๕ พาชีวิตปกติสุข
- ประพฤติทุจริต ชีวิตจะเศร้าหมอง
- นอกใจคู่ครองเมื่อใด โรคภัยจะตามมา
- พูดจาด้วยคำดีๆ จะไม่มีความขัดแย้ง
- จะทำสิ่งใดแก่ใคร ใจต้องไม่อคติ
- รักษาศีล ๕ เป็นนิจ ชีวิตเป็นสุข
- ใช้ปัญญาเป็นกระจกส่อง จะมองเห็นจิตใจตน
- เปรตกายเน่า

Additional information

น้ำหนัก 70 g
ขนาด 14.5 x 21 cm