ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกพระคาถาชินบัญชร พาหุงมหากาพระในบ้าน คือพ่อแม่

18฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


 

พึ่งพาอะไรดี ยามมีภัยเกิดแก่ชีวิต
บูชูาพระรัตนตรัย จิตใจได้พึ่งอันสูงสุด
- บทบูชาพระรัตนตรัย
- บทกราบพระรัตนตรัย
- บทขอขมาพระรัตนตรัย
- คำสมาทานศีล ๕
- ชุมนุมเทวดา
- บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
- บทไตรสรณคมน์
- บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
- บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
- บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
ชนะมารปลอดภัย ด้วยเชื่อมั่นในพระพุทธคุณ
- พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
- บทชัยปริตร (มหากา)
- สัพพมงคลคาถา
- อิติปิโสเท่าอายุ + ๑
ตั้งตนในเกราะความดี นำความรุ่งเรืองมาสูชีวิต
- พระคาถาชินบัญชร
สร้างมงคลให้เกิดในตน จะประสบผลดีทุกอย่าง
- บทมงคลสูตร
จะเป็นคนมีเสน่ห์น่ารักใคร่ ถ้าได้ตั้งตนในเมตตาธรรม
- กะระณียะเมตตะสูตร (ย่อ)
จะไม่สะดุ้งฝันร้าย ถ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
- อะภะยะปะริตตัง
ความเจ็บไข้บรรเทาหาย ด้วยใช้โพชฌังคปริตรพิชิตโรค
- โพชฌังคปริตร
- คาถาป้องกันภัย ๑๐ ทิศ
- บทบารมี ๓๐ ทัศ
- ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
- กรวดน้ำยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (ย่อ )
- คาถาอัญเชิญเทวดากลับ
ทำสมาธิภาวนา ก่อนแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศล
- บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง 
- บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
- บทแผ่ส่วนกุศล
- บทอธิษฐานอโหสิกรรมต่อกัน
- บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
- บทอธิษฐานจิต
สวดมงคลคาถาศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตราบรื่นปลอดภัย
- คาถาเรียกเงิน
- คาถาฝันดี
- คาถามหาลาภ
- คาถาทำน้ำมนต์ขายของดี
- คาถาความจำดี
- คาถาบูชาสมเด็จพระปิยมหาราช
- คาถาบูชาพระพิฆเนศวร
- คาถาบูชาพระพรหม
- คาถาบูชานางกวัก
- คาถาป้องกันตัว
- คาถามหาเมตตา
- คาถาบูชาพระแม่กวนอิม
คำกล่าวถวายทานตามศาสนพิธี
- คำอาราธนาศีล ๕
- คำอาราธนาพระปริตร
- คำถวายข้าวพระพุทธ
- คำลาข้าวพระพุทธ
- คำจบของทำบุญ ใส่บาตร
- คำถวายสังฆทาน
- คำบูชาพระภูมิเจ้าที่
- คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่
- คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิ
- คาถาอัญเชิญเทวดากลับ
สุขภาพดีด้วยสมุนไพร
พระในบ้าน โดย พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) 
- พ่อพระ แม่พระของลูก
- พระพรหมในบ้าน
- พ่อแม่... เทวดาประจำบ้าน
- พ่อแม่... พระอาจารย์ประจำบ้าน
- พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูก
- พ่อแม่... ผู้ให้สิ่งที่ใครอื่นให้มิได้ คือ ชีวิต
- เลี้ยงกาย เลี้ยงใจพ่อแม่แทนคุณท่าน
- กตัญญูรู้คุณพ่อแม่ ชีวิตพบแต่ความก้าวหน้า
- โปรดเอาใจใส่พระในบ้าน
- รู้คุณพระในบ้าน ลงมือตอบแทนท่านแต่วันนี้

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 80 g
ขนาด 14.5 x 21 cm