รู้พุทธศาสนาแท้ ตั้งแต่นาทีแรก

28฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม

สังขารมีความหมายหลายนัยต้องทำความเข้าใจให้ถูก
ดับสังขาร คือดับการปรุงมิใช่ตายพึงเข้าใจให้ถูก
ปรุงเมื่อใดก็เหมือนสุมไฟเผาตน
เวียนวนปรุงดับสลับกัน
ปรุงเมื่อไร ทุกข์เมื่อนั้น หยุดปรุงเมื่อไร ก็นิพพานเมื่อนั้น
อยู่กับธรรมชาติ ช่วยให้ตัดขาดการปรุง
ทำสมาธิในป่า ง่ายกว่าในโรงละคร
คำธรรมะที่บัญญัติใช้ เป็นคำทั่วไปของชาวบ้าน
นิพพาน เป็นคำยืนมาใช้จากภาษาชาวบ้าน
นิพพาน ๒ ความหมายใช้ในภาษาคนและภาษาธรรม
ทุกข์เพราะปรุง คือสังขารส่วน นิพพาน คือสุขเพราะหยุดปรุง
ธรรมะศึกษาด้วยการปฏิบัติจริงมิใช่อิงแค่การฟังแล้วบันทึก
เรียนรู้สัมผัสทางอายตนะของตน คือจุดตั้งต้นของพรหมจรรย์
จุดตั้งต้นของพุทธศาสนา คือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
ตั้งต้นเรียนผิด เรียนทั้งชีวิตก็ไม่ถึงแก่ศาสนา
บทเพลงของพระพุทธเจ้าคือต้นเค้าของพรหมจรรย์
เรียนรู้ที่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เท่ากับเรียนพระพุทธศาสนาถูกตั้งแต่นาทีแรก
เข้าถึงความดับทุกข์ได้ก็เข้าถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่แท้จริง
ควรใช้ชีวิตตลอดวันเรียนเรื่องทุกข์และดับทุกข์
รู้เท่าทันการกระทบจะพบพุทธศาสนาที่แท้จริง
ที่สุดของการปรุงเกิดจากอารมณ์ที่ยุ่งกับเพศตรงข้าม
ควบคุมไม่ให้เกิดการปรุงได้จิตใจก็จะเย็นเป็นสุข
ควบคุมการปรุงไม่ได้ จิตใจก็ร้อนรนเป็นทุกข์
ดับสังขาร ไม่ใช่ตายแต่หมายถึงการหยุดปรุง
ปรุง ก่อให้เกิดอุปาทาน อุปาทานก่อให้เกิดทุกข์
ชีวิตพบแต่เรื่องยุ่งก็เพราะหลงปรุงมาแบกไว้
จะหยุดปรุงได้ต้องอาศัยอริยมรรคมีองค์ ๘
เมื่อปฏิบัติตามมรรคมีองค์ ๘ แม้ไม่มีพระเจ้า เราก็พ้นทุกข์ได้
อริยมรรคมีองค์ ๘ นั้น รวบให้สั้นเป็น ศีล สมาธิ ปัญญา
ศีล ป้องกันกายวาจา ไม่ให้เกิดการปรุง
หลักการฝึกสมาธิ คือ บังคับจิตให้จดจ่อในสิ่งที่กำหนด
ทำสมาธิต้องมีจิตมุ่งหวังเพียงหนึ่ง คือ ถึงพระนิพพาน
เมื่อจิตเป็นสมาธิ ก็จะไม่ดำริเรื่องการปรุง
เอาสมาธิพัฒนาปัญญาจึงจะหมดปัญหาเรื่องการปรุง
เห็นเช่นนั้นเอง เมื่อใดก็จะได้ประโยชน์สูงสุดเมื่อนั้น
ออกจากการปรุงได้จิตก็เย็นสบายไม่ทุกข์ร้อน
อย่าเพิ่งเชื่อ จนกว่าจะปฏิบัติเห็นผลด้วยตนเอง

 

---------------------------------------------
พิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมทานในโอกาสต่างๆ
ราคาพิเศษ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
โทร. 082-684-7223 (คุณปุ๊ก), 062-192-8936 (คุณหญิง)

 

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 70 g
ขนาด 14.5 x 21 cm