วางใจให้ไกลทุกข์

฿ 18

สั่งซื้อสำเร็จรูป (ไม่พิมพ์ชื่อเจ้าภาพ)

1. 100 – 299  เล่ม ๆ ละ  14  บาท
2. 300 – 499  เล่ม ๆ ละ  12  บาท
3. 500 – 3,999  เล่ม ๆ ละ  10  บาท
4. 4,000 – 9,999  เล่ม ๆ ละ  9.5  บาท
5. 10,000  เล่ม ๆ ละ  9  บาท

(ยังไม่รวมค่าจัดส่งตามระยะทาง)

สั่งพิมพ์แจก + พิมพ์ชื่อเจ้าภาพเพิ่ม

1. 100 – 299  เล่ม ๆ ละ  16  บาท
2. 300 – 499  เล่ม ๆ ละ  14  บาท
3. 500 – 3,999  เล่ม ๆ ละ  12  บาท
4. 4,000 – 9,999  เล่ม ๆ ละ  11  บาท
5. 10,000  เล่ม ๆ ละ  10  บาท

(ยังไม่รวมค่าจัดส่งตามระยะทาง)

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


มีปัญญานำทางเหมือนมีแสงสว่างสู่ความดับทุกข์

ทุกข์เกิดจากใจเราที่เข้าไปยึดถือ

รักคือห่วงมัดหน่วงไว้ในสงสาร

การพบเป็นจุดเริ่มต้นของการจาก

วางใจไม่ถูก ก็เป็นทุกข์อยู่ร่ำไป

 

ประวัตินางปฏาจารา

ทุกข์ครั้งที่ ๑ สูญเสียสามีและบุตร

ทุกข์ครั้งที่ ๒ สูญเสียบิดามารดา

 

ปัญญาจะเกิดมาได้ต้องอาศัยใจที่สงบนิ่ง

ทุกข์น้อยเพราะลด ทุกข์หมดเพราะละ

กระจกเงาส่องหน้านอก กระจกธรรมส่องหน้าใน

วิชาโลกเลี้ยงกาย วิชาธรรมเลี้ยงใจ

ทุกข์มีเพราะยึด

วางไม่ได้เพราะไม่มีสติ

 

นางวิสาขามหาอุบาสิกา

เพราะเห็นเป็นของเราจึงต้องเศร้าเมื่อพลัดพราก

มีสติรู้รูปนามตามเป็นจริงจิตจะละทิ้งความยึดถือ

เมื่อละความยึดได้ทุกข์แค่ไหนก็ไม่ทุกข์

 

หากยังมีชีวิตบนโลกนี้ จำต้องมีสติรู้กายใจ

พิจารณาแยกกายเพื่อทำลายความยึดถือในรูป

เห็นรูปเป็นรูป เห็นนามเป็นนามก็หมดความหลงยึดถือ

สำคัญผิดจึงทุกข์ สำคัญถูกทุกข์คลาย

รู้ความจริงของรูปนามตามถ่ายถอนความเป็นเห็นผิด

มองเห็นชีวิตเป็นรูปนามเมื่อใดก็จัดไร้ความยึดมั่นว่าตัวเราของเรา

ธรรมแม้จะยาก แต่ไม่ยากเกินจะเห็นเมื่อชีวิตอัสดง สิ่งที่คงไว้คือความดี

สารบัญภายในเล่มสวดพ้นภัยห่างไกลความทุกข์

คำบูชาพระรัตนตรัย

บทกราบพระรัตนตรัย

บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า

บทไตรสรณคมน์

บทสรรเสริญพระพุทธคุณ

บทสรรเสริญพระธรรมคุณ

บทสรรเสริญพระสังฆคุณ

บทมงคลสูตร

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

พระคาถาชินบัญชร

บทขันธปริตร

บทอภัยปริตร

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง

บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

บทแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล

[smart_search id="1"]