วิธีทำจิตก่อนตายให้ได้ไปสวรรค์

28฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

**วิธีทำจิตก่อนตาย ให้ได้ไปสวรรค์**
   - ความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับทุกชีวิต
   - การเอาชนะความตาย มีกล่าวไว้ในพุทธศาสนา
   - พระพุทธเจ้าช่วยเด็กให้พ้นจากความตาย
   - อิทธิบาท ๔ สูตรต่ออายุ
   - หนีความตายไม่ได้ แต่เลือกตายดีได้
   - คนกลัวตาย ๔ ประเภท
   - ทำอย่างไรจึงจะไม่กลัวตาย
   - ทำอย่างไรจึงจะตายดี
   - จะเกิดดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับสภาพจิตก่อนตาย
   - เคล็ดลับช่วยคนใกล้ตายให้ตายดี
   - วิธีทำจิตให้ดีงามก่อนตาย
   - "พระนิพพาน"ปลายทางแห่งการดับทุกข์
**สวดมนต์ทำดีง่ายๆ แต่ได้บารมี ๑๐ ทัศ**
   "บารมี" คือความดีที่สร้างไว้เพื่อการบรรลุธรรม
   ๑. บทกราบพระรัตนตรัย
   ๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
   ๓. คำอาราธนาศีล
   ๔. บทไตรสรณคมน์
   ๕. คำสมาทานศีล ๕
   ๖. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
   ๗. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
   ๘. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
   ๙. บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
   ๑๐. บทชยปริตร (มหากา)
   ๑๑. บทสัพพมงคลคาถา
   ๑๒. บทอิติปิโสเท่าอายุ+๑
   ๑๓. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
   ๑๔. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
   ๑๕. บทแผ่อุทิศและอธิษฐานบุญ
   บารมี ๑๐ ที่เกิดจากการสวดมนต์

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 80 g
ขนาด 14.5 x 14 cm