วิธีทำบุญสร้างบารมี วิธีทำดีสนองคุณพ่อแม่

48฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

วิธีทำบุญสร้างบารมี (โดย พระธรรมสิงหบุราจารย์ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
- บุญบารมี ไม่มีขาย อยากได้ ต้องสร้างเอง
- ความหมายของบุญ
- ความหมายของบารมี
- คิดให้ดี ชีวิตเรากับเขา ทำไมไม่เหมือนกัน
- สร้างบุญบารมี ต้องทำให้ถูกวิธี
- การบำเพ็ญบุญบารมีจะสำเร็จ มีเคล็ดอยู่ที่ต้องฝืนใจตนให้ได้
- ๑. ขั้นการให้ทาน
- ความหมายของทาน
- วัตถุประสงค์ของการให้ทาน
- ทานที่ให้ผลเลิศ ต้องเป็นทานที่บริสุทธิ์
- ประเภทของทาน
- ทานบารมีของพระโพธิสัตว์
- ทานที่บริสุทธิ์ พิชิตผลได้ทันตาเห็น
- ๒. ขั้นการรักษาศีล
- ความหมายของศีล
- สุขกาย สุขใจ สร้างได้ด้วยการรักษาศีล
- ๑. ไม่เป็นคนใจโหดร้าย
- ๒. ไม่อยากได้ของที่เขาไม่ได้ให้
- ๓. ไม่ผิดประเวณีในลูกเขาเมียใคร
- ๔. ไม่เป็นคนเหลวไหลไร้สัจจะ
- ๕. ไม่เป็นคนประมาทมัวเมาในอบายมุข
- รักษาศีลชาตินี้ มีผลดีถึงชาติหน้า
- ๓. ขั้นการเจริญภาวนา
- ความหมายของภาวนา
- เจริญภาวนากรรมฐาน คือ การช่วยเหลือตน
- เจริญกรรมฐาน คือ สร้างหลักฐานให้ชีวิต
- สติมา ปัญญาเกิด
- เจริญกรรมฐาน ทาน - ศีล ก็เกิดขึ้นครบ
- วิธีปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานเบื้องต้น
- วิธีเดินจงกรม
- วิธีนั่งกรรมฐาน
- วิธีกำหนดเวทนาในขณะปฏิบัติ
- จิตกระสับกระส่าย ทำอย่างไรให้นิ่ง
- ปฏิบัติกรรมฐานเวลานอน
- วิธีปฏิบัติกรรมฐานในอิริยาบถต่าง ๆ
- กรรมฐานแก้กรรม ทำให้ไม่เกิดในอบายภูมิ
- สร้างบุญบารมีด้วยกรรมฐาน แก้กรรมปัจจุบัน ไม่ให้ลามต่อไปในอนาคต
วิธีทำดีสนองคุณพ่อแม่ (โดย พระธรรมสิงหบุราจารย์ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
- หนี้ที่ไม่มีวันหมด
- หนี้บุญคุณอันยิ่งใหญ่ คือ หนี้บุญคุณพ่อแม่
- วันเกิดของเรา คือ วันตายของใคร?
- วันเกิดของเรา อย่าลืมพ่อแม่
- เจริญกรรมฐาน อธิษฐานให้พ่อแม่เจริญยศ
- เถียงพ่อแม่ มีแต่ตกต่ำ
- ขออโหสิกรรม ที่ได้ล่วงเกินพ่อแม่
- ลูกกตเวที ส่งเสริมให้พ่อแม่มีสัมมาทิฐิ
- มีความสุขเมื่อไร อย่าลืมนึกถึงผู้ให้กำเนิด
- พ่อแม่เป็นพระในบ้านที่ประเสริฐสุด
- ยาอายุวัฒนะบำรุงใจพ่อแม่
วิธีสวดมนต์ สะเดาะกรรม (เรียบเรียงโดย ไพยนต์ กาสี)
- บอกความเก่า เล่าความหลัง
- ความประทับใจ ในวันพบหลวงพ่อจรัญ
- ความเป็นมาของคาถาพาหุง มหากาฯ
- พบสมเด็จพระพนรัตน์ในฝัน
- อัศจรรย์ใจพบคัมภีร์ใบลานทองคำตามนิมิต
- ชีวิตก้าวหน้า เพราะรักษาสัจจะ
- พาหุง มหากาฯ สวดและใช้อย่างไร
- ให้เกิดผลเป็นการสะเดาะกรรม
- ๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
- ๒. บทกราบพระรัตนตรัย
- ๓. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
- ๔. บทขอขมาพระรัตนตรัย
- ๕. บทไตรสรณคมน์
- ๖. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
- ๗. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
- ๘. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
- ๙. พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
- ๑๐. บทชัยปริตร (มหากา)
- ๑๑. สัพพมงคลคาถา
- ๑๒. บทอิติปิ โส เท่าอายุ + ๑
- ๑๓. พระคาถาชินบัญชร
- ๑๔. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
- ๑๕. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
- ๑๖. บทแผ่ส่วนกุศล
- ๑๗. บทอธิษฐานอโหสิกรรมต่อกัน
- ๑๘. บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
- ๑๙. คำสมาทานก่อนปฏิบัติกรรมฐาน
- ๒๐. บทอธิษฐานจิต

Additional information

น้ำหนัก 140 g
ขนาด 14.5 x 21 cm