ศีล 5

28฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , , , , , , ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


  • ความหมายของศีล ๕
  • ความสำคัญของศีล ๕
  • ความหมายของศีล
  • วัตถุประสงค์ของการรักษาศีล
  • ผลดีของการรักษาศีล
  • ศีลข้อที่ ๑ ปาณาติปาตา เวระมะณี เจตนาเว้นจากการฆ่าสัตว์
  • ศีลข้อที่ ๒ อะทินนาทานา เวระมะณี เจตนาเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้
  • ศีลข้อที่ ๓ กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี เจตนาเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
  • ศีลข้อที่ ๔ มุสาวาทา เวระมะณี เจตนาเว้นจากการพูดเท็จ
  • ศีลข้อที่ ๕ สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี เจตนาเว้นจากการดื่มสุราเมรัยและเสพของมึนเมา
   •    จุดมุ่งหมาย
    เหตุผล
    ข้อห้าม
    น้ำเมา
    สิ่งเสพติดให้โทษ
    หลักวินิจฉัย
    โทษในชาติปัจจุบัน
    โทษในชาติต่อไป
    อานิสงส์
    วิธีสมาทานศีล
    การ์ตูนธรรมะดีจัง ตอน "ศีล ๕" พื้นฐานของความดี

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 70 g
ขนาด 14.5 x 21 cm