สติงอกงาม-บุญงอกเงย

฿ 28

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

**สติงอกงาม บุญงอกเงย**
- มีสติรู้จักบาปบุญ ความสุขจะเกิดขึ้นเอง
- บุญกุศลเปรียบเหมือนอาหารหล่อเลี้ยงชีวิต
- เขาด่า เรานิ่ง = เขาบาป เราบุญ
- สร้างบุญในชีวิต พิชิตความทุกข์
- "เห็นหนอ เห็นหนอ" เราก็ได้แต่บุญ
- แยกบุญกับบาปได้ ใจจะเป็นสุข
- ความสุขหรือทุกข์อยู่ที่ตัวเราทำ
- จะบุญหรือบาปก็เหมือนเงา ตามติดตัวเราตลอดเวลา
- กำหนด "รู้หนอ โกรธหนอ" ความโกรธหาย ได้บุญแทน
- เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมชาติ อย่าทุกข์
- ยึดติดกับความเยาว์ เป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์
- เข้าใจทุกข์ผิด ยิ่งเป็นทุกข์หนัก
- มีสติทุกลมหายใจ ปลอดภัยจากทุกข์
**สวดมนต์สร้างสุข**
๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
๒. บทกราบพระรัตนตรัย
๓. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๔. บทขอขมาพระรัตนตรัย
๕. บทไตรสรณคมน์
๖. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
๗. บทพุทธชัยมงคลคาถา
๘. บทชัยปริตร
๙. บทสัพพมงคลคาถา
๑๐. บทอิติปิโส เท่าอายุ + ๑
๑๑. บทคาถาชินบัญชร
๑๒. บทอภิณหปัจจเวกขณะ
๑๓. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๑๔. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
๑๕. บทแผ่ส่วนกุศล
เจริญกรรมฐานหลังสวดมนต์ (หลวงพ่อจรัญ ฐฺิตธมฺโม)
อบายมุข ๖

Additional information

น้ำหนัก 80 g
ขนาด 14.5 x 21 cm