สร้างบุญปรับจิต ปรับชีวิตให้เป็นสุข

฿ 18

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

**สร้างบุญปรับจิต ปรับชีวิตให้เป็นสุข**
- สุขภายนอกเจือปนทุกข์ จึงเป็นสุขชั่วคราว
- สุขแท้จริงนั้นอยู่ที่ใจ
- รักษาศีล เจริญภาวนา คือทางแสวงหาสุขแท้
- รู้บุญ รู้บาป ก็เข้าถึงความสุขได้
- จะพบสุขแท้ ต้องแก้ที่ทำฐานดี
- สุขภายนอกเทียบสุขภายในไม่ได้
- อยากให้ลูกดี ต้องปลูกฝังความดีให้ลูก
- ทำบุญมาก แต่ตายไปกลับเป็นเปรต
- ตายพร้อมใจทุกข์ ไม่ได้ขึ้นสวรรค์
- โลภในบุญ ก็ไม่พ้นเป็นเปรต
- ก่อบุญในใจ ตายไปจะได้ไม่เป็นเปรต
- เอาพระไว้ที่ใจ แล้วความสุขจะกว้างขึ้น
- ทำบุญด้วยสติ จะได้ไม่หลงบุญ
- ใจที่สะอาด จะสามารถบรรจุความดีได้มากขึ้น
- รู้ทุกขณะจิต พิชิตความทุกข์
- ทำผิดให้แก้ไข เป็นหนี้บุญคุณใครให้ทดแทน
- กตัญญู คือเครื่องหมายแห่งความดี
- หมั่นเจริญกุศลภาวนา นำพาชีวิตพบความสุข
- มีสุขแล้วอย่าลืมความกตัญญู
**สวดมนต์สงบจิต พิชิตความทุกข์**
๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
๒. บทกราบพระรัตนตรัย
๓. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๔. บทขอขมาพระรัตนตรัย
๕. บทไตรสรณคมน์
๖. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิส๎วาสุ)
๗. บทพุทธชัยมงคลคาถา (คาถาพาหุง)
๘. บทชัยปริตร (มหากาฯ)
๙. บทสัพพมงคลคาถา
๑๐. บทอิติปิโสเท่าอายุ + ๑
๑๑. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๑๒. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
๑๓. บทแผ่ส่วนกุศล
อธิษฐานธรรม ๔ (ธรรมเป็นฐานสร้างชีวิต)
ดูหมิ่นผู้มีพระคุณ ตายไปเป็นเปรต

Additional information

น้ำหนัก 80 g
ขนาด 14.5 x 21 cm