สวดมนต์ตลอดปีโชคดีตลอดไป

฿ 18

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

อานิสงส์ของการสวดมนต์
พลังกาย - ใจ เสริมสร้างได้ด้วยสวดมนต์
สวดมนต์ เห็นผลบุญอัศจรรย์
ทำไมต้องไหว้พระสวดมนต์
ที่ว่าสวดมนต์นั้น สวดบทไหนดี
มนต์ตั้งกระแสจิต
สวดมนต์ เห็นผลบุญอัศจรรย์

- บทบูชาพระรัตนตรัย
- บทกราบพระรัตนตรัย
- บทชุมนุมเทวดา
- บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
- บทขอขมาพระรัตนตรัย
- บทไตรสรณคมน์
- บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
- บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
- บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
มนต์ประสิทธิ์ประสาทพร
- สัมพุทเธ
มนต์อ่อนน้อมพระไตรรัตน์
- นโมการอัฏฐกคาถา
มนต์พัฒนาชีวิต
- มงคลสูตร
มนต์พิชิตภูตผี
- รตนสูตร
มนต์ขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง
- กรณียเมตตสูตร
มนต์ป้องกันสัตว์ร้ายที่กีดขวางบนพื้นธรณี
- ขันธปริตร
มนต์ป้องกันอัคคีภัย
- วัฏฏกปริตร
มนต์ป้องกันใจไม่ให้เมามัว
- โมรปริตร
มนต์ขับไล่สิ่งชั่วร้าย
- อาฏานาฏิยปริตร
มนต์กำจัดโรคในร่างกาย
- โพชฌังคปริตร
มนต์ขจัดฝันร้ายให้กลายดี
- อภยปริตร
มนต์ให้มีความปลอดภัยในการคลอดบุตร
- อังคุลิมาลปริตร
มนต์พุทธคุณครอบจักรวาล
- มงคลจักรวาลใหญ่
มนต์ชนะแปดทิศ พิชิตแปดสถานการณ์
- พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
มนต์ประสาทพรกิจการให้สัมฤทธิผล
- บทชัยปริตร (มหากา)
มนต์อัญเชิญคุณพระประดิษฐานในตน
- พระคาถาชินบัญชร
- สวดชินบัญชร เปลี่ยนภพชาติได้หรือไม่ ?
มนต์อัญเชิญเทวดาให้กลับวิมาน
- เทวตาอุยโยชนคาถา
มนต์ขอสิ่งอันเป็นสรรพมงคล
- สัพพมงคลคาถา
มนต์แผ่เมตตาอุทิศกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร
- บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
- บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
- บทกรวดน้ำอุทิศบุญกุศล
- บทอธิษฐานอโหสิกรรมต่อกัน
- บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
- บทอธิษฐานจิต

จัดลำดับบทสวดมนต์ตลอดปี

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 70 g
ขนาด 14.5 x 21 cm