สวดมนต์นักเรียน-เล่มเล็ก

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

- วิธีอ่านภาษาบาลีสำหรับนักเรียน
- บทสวดมนต์ไหว้พระประจำวัน
- วิธีสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
- บทสวดชัยสิทธิคาถา หรือบทพาหุง ทำนองสรภัญญะ
- บทสวดเคารพคุณบิดามารดา ทำนองสรภัญญะ
- บทสวดเคารพคุณครูอาจารย์ ทำนองสรภัญญะ
- คำไหว้ครู ทำนองสรภัญญะ
- บทสวดมนต์หมู่ประจำวันสำหรับนักเรียน (ก่อนเข้านอน)
- บทสวดมนต์ประจำตัวสำหรับนักเรียน (ก่อนเข้านอน)
- บทสวดมนต์ไหว้พระสำหรับเด็กอนุบาล
- บทแผ่เมตตา คำอาราธนาศีล วิธีกรวดน้ำย่อ และคำถวายทานที่ใช้เป็นประจำ
- พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 30 g
ขนาด 9.5 x 14 cm