สวดมนต์นักเรียน

18฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

สวดมนต์ทำไม ทำไมต้องสวดมนต์ ?
สวดมนต์ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
วิธีฝึกหัดอ่านภาษาบาลี
บทสวดมนต์ไหว้พระประจำวัน
บทสวดมนต์ไหว้พระวันสุดท้ายของสัปดาห์

- บทสวดนมัสการพระรัตนตรัย
- บทสวดนมัสการพระพุทธเจ้า
- บทสวดพระพุทธคุณ
- บทสวดพระพุทธคุณ ทำนองสรภัญญะ
- คำศัพท์น่ารู้
- บทสวดพระธรรมคุณ
- บทสวดพระธรรมคุณ ทำนองสรภัญญะ
- คำศัพท์น่ารู้
- บทสวดพระสังฆคุณ
- บทสวดพระสังฆคุณ ทำนองสรภัญญะ
- คำศัพท์น่ารู้
- บทสวดชัยสิทธิคาถา (พาหุง)
- บทสวดชัยสิทธิคาถา (พาหุง) ทำนองสรภัญญะ
- บทสวดมาตาปิตุคุณ
- บทสวดมาตาปิตุคุณ ทำนองสรภัญญะ
- บทสวดอาจาริยคุณ
- บทสวดอาจาริยคุณ ทำนองสรภัญญะ
- เพลงสรรเสริญพระบารมี
บทสวดมนต์หมู่สำหรับนักเรียนก่อนนอน
- บทนมัสการพระรัตนตรัย
- บทสวดนมัสการพระพุทธเจ้า
- บทสวดพระพุทธคุณ
- บทสวดพระธรรมคุณ
- บทสวดพระสังฆคุณ
- บทสวดชัยสิทธิคาถา
บทสวดมนต์ไหว้พระสำหรับนักเรียนอนุบาล
บทสวดมนต์วันสุดท้ายของสัปดาห์
เพลงบูชาผู้มีพระคุณ
บทสวดมนต์ประจำตัวนักเรียนก่อนนอนที่บ้าน

- บทนมัสการพระรัตนตรัย
- บทนมัสการพระพุทธเจ้า
- บทไตรสรณคมน์
- บทสวดพระพุทธคุณ
- บทสวดพระธรรมคุณ
- บทสวดพระสังฆคุณ
- บทสวดที่พึ่งอันสูงสุด
บทสวดมนต์ไหว้ครู
ศาสนพิธีที่นักเรียนควรทราบ

- คำบูชาพระรัตนตรัย
- คำอาราธนาศีล
- คำสมาทานศีล
- บทแผ่เมตตา
- คำถวายข้าวพระพุทธ
- คำลาข้าวพระพุทธ
- คำอธิษฐานก่อนตักบาตร
- คำกรวดน้ำแบบย่อ
- คำถวายสังฆทาน (สามัญ)
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
บทเพลงดีดีที่นักเรียนควรร้องให้ถูกต้อง

- เพลงชาติ
- เพลงสดุดีมหาราชา
- เด็กเอ๋ยเด็กดี
- เพลงสามัคคีชุมนุม
- คำปฏิญาณตนของนักเรียน
- คำปฏิญาณของลูกเสือ
- กฎของลูกเสือ
สูตรคูณ แม่ 2-25
มาตราชั่งตวงวัด
ประชาคมอาเซียน

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 50 g
ขนาด 10.5 x 14 cm