สวดมนต์นักเรียน สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น

18฿

รหัส isbn 978-616-268-299-5
ขนาดสินค้า 13.0 x  15.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 60  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

 

สั่งซื้อแจกจำนวนมาก

100  เล่มขึ้นไป 16  บาท
300  เล่มขึ้นไป 15  บาท
500  เล่มขึ้นไป 14  บาท
1,000  เล่มขึ้นไป 13  บาท
2,000  เล่มขึ้นไป 12  บาท

รายละเอียด

Additional information

น้ำหนัก 60 g
ขนาด 13.0 x 18.5 x 18.5 cm