สวดมนต์มหาเมตตาใหญ่ป้องกันภัย แก้ไขเวรกรรม

18฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

สวดมหาเมตตาใหญ่ แก้ไขปัญหาชีวิต
สวดมนต์ครบองค์ ๕ ปาฏิหาริย์เกิด
ลำดับการสวดมหาเมตตาใหญ่
รู้ก่อนกราบพระรัตนตรัย
๑. บทกราบพระรัตนตรัย
รู้ก่อนสวด มีอะไรในนะโม
๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
ของดีในไตรสรณคมน์
๓. บทไตรสรณคมน์
สวดพุทธคุณแก้ร้ายกลายเป็นดี
๔. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
พระรัตนตรัยรวมลงในพระธรรม
๕. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
สังฆคุณ คุณความดีของพระสงฆ์
๖. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
แผ่เมตตา สร้างคุณค่าเชิงบวก
๗. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
เมตตาใหญ่มาจากไหน
๘. บทสวดมหาเมตตาใหญ่
อานิสงส์การสวดมหาเมตตาใหญ่
แผ่เมตตารอดจากภัยน้ำท่วม
แผ่เมตตาแบบไม่เจาะจง
แผ่เมตตาแบบเจาะจงผู้รับ
แผ่เมตตาแบบระบุทิศ
สวดเมตตาใหญ่หายจากโรค
สวดอย่างไรให้ได้อานิสงส์
มากแต่ซ้ำคำเดิม จับจุดได้ง่ายนิดเดียว
แผ่เมตตาบ่อยๆ ช่วยแก้ไขเวรกรรม
พ้นวิกฤตเพราะจิตเมตตา
แผ่ให้เขา แต่เราได้
นะ เมตตา คาถารักษาของ
สวดมนต์หมู่ พรั่งพรูพลานุภาพ
มหาเมตตาใหญ่ สวดได้ทุกโอกาส
แผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ ๓๑ ภูมิ
"เมตตา" อยู่ไหน
อุทิศบุญให้คนเป็น เห็นผลทันตา
๙. บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
อธิษฐานบุญปูทางสู่นิพพาน

๑๐. บทอธิษฐานบุญ