สวดมนต์รักษาโรค

18฿

สั่งซื้อสำเร็จรูป (ไม่พิมพ์ชื่อเจ้าภาพ)

1. 100 – 299  เล่ม ๆ ละ  14  บาท
2. 300 – 499  เล่ม ๆ ละ  12  บาท
3. 500 – 3,999  เล่ม ๆ ละ  10  บาท
4. 4,000 – 9,999  เล่ม ๆ ละ  9.5  บาท
5. 10,000  เล่ม ๆ ละ  9  บาท

(ยังไม่รวมค่าจัดส่งตามระยะทาง)

สั่งพิมพ์แจก + พิมพ์ชื่อเจ้าภาพเพิ่ม

1. 100 – 299  เล่ม ๆ ละ  16  บาท
2. 300 – 499  เล่ม ๆ ละ  14  บาท
3. 500 – 3,999  เล่ม ๆ ละ  12  บาท
4. 4,000 – 9,999  เล่ม ๆ ละ  11  บาท
5. 10,000  เล่ม ๆ ละ  10  บาท

(ยังไม่รวมค่าจัดส่งตามระยะทาง)

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


อานิสงส์ของการสวดมนต์
กำลังใจ คือปัจจัยสำคัญในการรักษาโรค
สวดมนต์ทำให้หายโรคได้อย่างไร
ข้อปฏิบัติในการสวดมนต์
บทกราบพระรัตนตรัย
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
คำสมาทานศีล ๕
บทไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

สารบัญภายในเล่ม


บทโพชฌังคปริตร (รักษาโรค)
บทคิริมานนสูตร (รักษาโรค)
บทอุณหิสสวิชัย (ต่ออายุ)
บทพุทธมนต์โอสถ (กำจัดทุกข์ภัยโรคร้าย)
บทมงคลจักรวาลใหญ่ (เกิดความสุขสวัสดี)
บทสัพพมงคลคาถา (อวยชัยให้มีมงคล)
สมาธิบำบัดโรค
บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทแผ่ส่วนกุศล
การอุทิศบุญแบบเจาะจง
บทขออโหสิกรรม
บทอธิษฐานบุญ
๔ เทคนิคในการล้างพิษในร่างกาย

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 60 g
ขนาด 11 x 16 cm