สวดมนต์รักษาโรคยามเจ็บไข้สมุนไพรรักษาตัวยามเจ็บป่วย

฿ 18

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

สวดมนต์รักษาโรคยามเจ็บไข้
- โรค รู้ความหมาย เข้าใจวิธีสวดมนต์ ดลผล คือ หายป่วย
- สมมติฐานที่ทำให้เกิดโรคทางกาย
- สมมติฐานที่ทำให้เกิดโรคทางใจ
- โรคกายไม่น่าหวั่น น่ากลัวกว่านั้นคือโรคหัวใจ
- ปฏิบัติต่อกันอย่างไรในยามเจ็บไข้ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์สุข
- สวดมนต์รักษากาย-ใจในยามเจ็บป่วย
- พระพุทธมนต์ มีผลรักษาโรคอย่างไร ?
- ความอัศจรรย์โพชฌังคปริตรพิชิตโรค
- ไม่เชื่อในอำนาจปริตร ถูกปิดด้วยกรรมกิเลส เป็นสาเหตุรักษาโรค ไม่ได้ดั่งใจ
- ๑. บทกราบพระรัตนตรัย
- ๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
- ๓. บทไตรสรณคมน์
- ๔. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
- ๕. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
- ๖. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
- สติ...ธัมมวิจยะ…วิริยะสัมโพชฌงค์ กับการรักษาโรคกาย-ใจ ในปัจจุบัน
- ๗. โพชฌังคปริตร
- ปีติ...ปัสสัทธิ...สมาธิ...อุเบกขาสัมโพชฌงค์ กับการรักษาโรคกาย-ใจ ในปัจจุบัน
- ๘. สัพพะมงคลคาถา
- ๙. ทำสมาธิ
- ๑๐. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
- ๑๑. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
- ๑๒. บทแผ่ส่วนกุศล
- บทอธิษฐานจิต

สมุนไพร รักษาตัวยามเจ็บป่วย
- ๑. ชุมเห็ดไทย
- ๒. กระเทียม
- ๓. กระชาย
- ๔. กะเพรา
- ๕. กระถินไทย
- ๖. ว่านหางจระเข้
- ๗. กล้วยน้ำว้า
- ๘. ขี้เหล็กบ้าน
- ๙. ขนุน
- ๑๐. คูณ
- ๑๑. มะแว้งเครือ
- ๑๒. แคขาว
- ๑๓. หญ้าหนวดแมว
- ๑๔. ชุมเห็ดเทศ
- ๑๕. ยอบ้าน
- ๑๖. ตำลึง
- ๑๗. เตยหอม
- ๑๘. พลู
- ๑๙. น้ำเต้า
- ๒๐. บวบขม
- ๒๑. มะระขี้นก
- ๒๒. ผักชีไทย
- ๒๓. ผักชีลาว
- ๒๔. ผักหวานบ้าน
- ๒๕. สมอไทย
- ๒๖. ฝรั่ง
- ๒๗. ทับทิม
- ๒๘. ข่า
- ๒๙. โหระพา
- ๓๐. หอมแดง
- ๓๑. มะกรูด
- ๓๒. มะนาว
- ๓๓. ฟ้าทะลายโจร
- ๓๔. มะกอกน้ำ
- ๓๕. มะกอกบก
- ๓๖. มะขามเปรี้ยว
- ๓๗. มะขามเทศ
- ๓๘. มะละกอ
- ๓๙. บอระเพ็ด
- ๔๐. มะยม
- ๔๑. มะพร้าว
- ๔๒. มะตูม
- ๔๓. ขิง
- ๔๔. มะขามป้อม
- ๔๕. มะเฟือง
- ๔๖. สะระแหน่
- ๔๗. มะดัน
- ๔๘. มะรุม

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 70 g
ขนาด 14.5 x 21 cm