สวดมนต์สงบเย็น

12฿

สารบัญบทสวดภายใน ประกอบด้วย

 • บทบูชาพระรัตนตรัย
 • บทกราบพระรัตนตรัย
 • บทนมัสการพระพุทธเจ้า
 • บทขอขมาพระรัตนตรัย
 • บทไตรสรณคมน์
 • ถวายพรพระ (อิติปิโส)
 • บทชัยมงคลคาถา (พาหุง)
 • บทชัยปริตร (มหากาฯ)
 • บทอิติปิโส เท่าอายุ+1
 • บทยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 • คำกรวดน้ำยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 • บทพระคาถาชินบัญชร
 • บทพระคาถาชินบัญชร (ย่อ)
 • บทโพชฌังคปริตร
 • บทรัตนโอสถ (สักกัตวา)
 • บทคาถาพระแม่กวนอิม
 • บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 • บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
 • บทแผ่ส่วนกุศล
 • บทกรวดน้ำย่อ

มีสินค้าอยู่ 630

รายละเอียด

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 50 g
ขนาด 9 x 20.5 cm