สวดมนต์สร้างบารมี ไขกรรม

฿ 80

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

วีธีสร้างบุญบารมี
สร้างบุญบารมี มีสุขติดตัว
วิธีสร้างบุญบารมี
การให้ทาน
๑) วัตถุที่ให้ทานต้องบริสุทธิ์
- ทำบุญด้วยของที่ไม่บริสุทธิ์ได้ บาป มากกว่า บุญ
๒) เจตนาในการให้ทานต้องบริสุทธิ์
- เจตนาบริสุทธิ์ใน ๓ กาล ทานมีผลยิ่ง
- ได้บุญมากขึ้นถ้าให้ทานโดยไม่ยึดมั่นถือมั่น
- ให้ทานหวังตอบแทนจะได้บาปไม่ได้บุญ
- ให้ทานเพราะโลภ ย่อมไม่ได้บุญ
- ให้ทานด้วยความเสียดาย สุดท้ายคือได้ บาป
๓) เนื้อนาบุญต้องบริสุทธิ์
- ปลูกข้าวต้องดูนา ให้ทานต้องดูผู้รับ
- คนมีบุญวาสนาจึงจะพบเนื้อนาบุญที่ดี เหมือนซื้อหวยต้องมีดวงถึงจะถูก
- ให้ทานแก่ใครดี จึงมีผลมากที่สุด
- ถวายทานแด่สงฆ์มีอานิสงส์มากกว่าถวายแด่พระพุทธเจ้า
- ทำทานครบ ๓ องค์ประกอบ ย่อมได้มนุษยสมบัติและสวรรค์สมบัติ
- เกิดมารวยทันที เพราะเจตนาดีก่อนให้ทาน
- ก่อนให้ไม่ยินดี ยินดีขณะให้ จะร่ำรวยในวัยกลางคน
- ไม่ยินดีก่อนให้ และขณะให้ แต่หลังให้ยินดี จะร่ำรวยตอนแก่

การรักษาศีล
- บำเพ็ญบุญที่สูงกว่าทาน คือการรักษาศีล
- อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕
- เจริญภาวนาอานิสงส์มากกว่ารักษาศีล

การเจริญภาวนา
๑) สมถภาวนา (การทำสมาธิ)
- จะทำสมาธิให้เกิดผลเบื้องต้นต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์
- รักษาศีล ๑๐๐ ปี มีอานิสงส์น้อยกว่าจิตเป็นสมาธิแม้ชั่วขณะ
- สมาธิมีหลายระดับ และให้ผลแตกต่างกันไป
- สมาธิ ได้บุญมหาศาลแต่ยังน้อยกว่าการเจริญปัญญา
๒) วิปัสสนาภาวนา (การเจริญปัญญา)
- สมถะมุ่งให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ วิปัสสนามุ่งพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ในขันธ์ ๕
- ขันธ์ ๕ ชื่อว่าเป็นอนิจจัง เพราะเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไป ไม่แน่นอน
- ขันธ์ ๕ ชื่อว่าเป็นทุกข์ เพราะไม่สามารถทนอยู่สภาพเดิมได้
- ขันธ์ ๕ เป็นอนัตตา เพราะไม่มีตัวตน เป็นเพียงธาตุ ๔ ประชุมกัน
- การปฏิบัติจะก้าวหน้า ถ้าฝึกสมถะและวิปัสสนาคู่กัน
- มีดจะคมต้องอาศัยหินลับ วิปัสสนาจะแก่กล้าต้องมีสมาธิเป็นบาทฐาน
- เจริญวิปัสสนา สุดยอดการสร้างบุญบารมี
- เจริญภาวนา ละทิ้งทาน ศีล จะมีปัญญา แต่ขาดทุนทรัพย์
- วิธีปฏิบัติภาวนาอย่างง่ายและได้ผล
วิธีที่ ๑ มรณัสสติกรรมฐาน ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้า-ออก
- การระลึกถึงความตาย ช่วยให้เราเข้าใจถึงความจริงของชีวิต
- การระลึกถึงความตายช่วยป้องกันไม่ให้ประมาท มัวเมาในชีวิต
- มรณัสสติกรรมฐาน เป็นได้ทั้งสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา
วิธีที่ ๒ อสุภกรรมฐาน พิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นของไม่งาม
วิธีที่ ๓ กายคตานุสสติกรรมฐาน พิจารณาร่างกายให้เห็นตามเป็นจริง
- หลักการเจริญกายคตานุสสติกรรมฐาน แยกเป็น ๒ แบบ
- กายคตานุสสติกรรมฐาน จัดเป็นสมถภาวนาที่เจือด้วยวิปัสสนาภาวนา
- กายคตานุสสติกรรมฐาน ช่วยให้บรรลุอรหันต์ได้โดยง่าย
- ตัวอย่างผู้ที่บรรลุธรรม เพราะเจริญกายคตานุสสติกรรมฐาน
- เรื่องที่ ๑ พ่อแม่ของนางมาคันทิยา
- เรื่องที่ ๒ พระนางอภิรูปนันทาและพระนางเขมาเทวี
วิธีที่ ๔ ธาตุกรรมฐาน พิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นธาตุ ๔
- เมื่อความตายมาถึง สรรพสิ่งก็กลับสู่ธาตุเดิม
- สร้างบุญบารมีเอาไว้ ชีวิตจะได้ไม่ขาดทุน

ต้นเหตุผลกรรม
ทุกชีวิตล้วนเป็นไปตามกฎแห่งกรรม

ภาค : ทำดีได้ดี
ภาค : ทำชั่วได้ชั่ว

สวดมนต์ สร้างบารมี สะเดาะเคราะห์
สวดมนต์สร้างบารมี แก้กรรมได้
ตำนานการค้นพบพาหุงมหากา
สวดพุทธคุณแก้เคราะห์ได้

วิธีสวดพาหุงมหากา
๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
๒. บทกราบพระรัตนตรัย
๓. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๔. บทขอขมาพระรัตนตรัย
๕. บทไตรสรณคมน์
๖. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
๗. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
๘. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
๙. บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
๑๐. บทชยปริตร (มหากาฯ)
๑๑. บทสัพพมงคลคาถา
๑๒. บทอิติปิโส เท่าอายุ + ๑
๑๓.บทพระคาถาชินบัญชร
๑๔. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๑๕. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
๑๖. บทแผ่ส่วนกุศล
คำอธิษฐานบารมี
สมุนไพรรู้ไว้ใช้ประโยชน์
- ชุมเห็ดไทย
- หัวกระเทียม
- กระชาย
- กะเพรา
- กระถินไทย
- ว่านหางจระเข้
- กระท้อน
- กระจับ
- กระวาน
- กล้วยน้ำหว้า
- ขี้เหล็กบ้าน
- ขนุน
- คูณ
- มะแว้งเครือ
- แคขาว
- งาดำ
- หญ้าหนวดแมว
- ชุมเห็ดเทศ
- ยอบ้าน
- ตำลึง
- เตยหอม
- พลู
- น้ำเต้า
- บวบขม
- มะระขี้นก
- ผักชีไทย
- กานพลู
- ผักชีลาว
- ผักชีล้อม
- ผักหนาม
- ผักหวานบ้าน
- สมอไทย
- ฝรั่ง
- ทับทิม
- ข่า
- หว้า
- โหระพา
- หอมแดง
- หอมขาว
- มะกรูด
- มะนาว
- ฟ้าทะลายโจร
- มะกอกน้ำ
- มะกอกบก
- มะขามเปรี้ยว
- มะขามเทศ
- มะละกอ
- บอระเพ็ด
- มะดัน
- มะยม
- มะพร้าว
- มะตูม
- ขิง
- มะขามป้อม
- มะเฟือง
- สะระแหน่
- สับปะรด
- มะม่วงหิมพานต์
- กระเจี๊ยบแดง
- มะรุม
- ดาวเรือง
- กระดังงาไทย
- คำฝอย

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก210 g
ขนาด14.5 x 21 cm