สวดมนต์สร้างบุญ สะสมทุนแห่งความสุข

18฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

**ชีวิตนี้มีค่า**
- ใจต้องตื่น สติต้องดี ชีวีอย่าประมาท
- อยากอายุยืน ต้องแผ่เมตตา
- บุญ อยากได้ต้องทำเอง
- สุข เกิดได้หากใจสะอาดและสงบ
- อย่าจมอยู่กับวัตถุ ให้มุ่งพัฒนาที่จิต
- สาเหตุที่จิตไม่สงบ ๘ ประการ
- อยากให้ลูกดี ต้องใช้ธรรมะสอน
- เลี้ยงลูก อย่าปล่อยลูก
- รู้สติเมื่อใด ใจสงบเมื่อนั้น
- อยู่กับปัจจุบัน สติเท่านั้นเป็นตัวกำหนด
- เวลามีค่า หาวิชาใส่ตัว ดีกว่ามัวยุ่งเรื่องคนอื่น
- ปัญญา + วิชา นำพาสู่ความสำเร็จ
- ปัญญาเกิดจากวิชาความรู้ และการปฏิบัติที่ถูกต้อง
- เรียน ดู ฟัง ทำ เคล็ดลับรับวิชา
- ละชั่ว ทำดี เจริญภาวนา ได้ทั้งปัญญาและบุญ
- ยืนหนอ ๕ ครั้ง หยั่งรู้ดูคนออก
- ใช้สตินำหน้า ปัญหาจะคลายไปเอง
- จิตไว้ตา สติไว้หู ปากนิ่ง ไม่มีปัญหา
- กลเม็ด เคล็ดแก้กลุ้ม
- กำจัดความโกรธ โดยวิธีตั้งสติไว้ที่ลมหายใจ
- ท่องอิติปิโสไว้ในใจ เป็นยาระงับโกรธ
- กลิ่นตัวเหม็น เพราะโมโหร้ายทำร้ายแม่
- กรรมฐานพาสำนึกผิด กลิ่นตัวหาย ได้เลื่อนขั้น
- มะเร็งหายเพราะสวดพาหุงมหากาฯ
- สวดมนต์ประจำ นำพาความเจริญ
- ถ้าไม่ช่วยตนเอง แล้วใครที่ไหนจะช่วยเรา
**บทสวดมนต์สร้างบุญ**
- บทบูชาพระรัตนตรัย
- บทกราบพระรัตนตรัย
- บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
- บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
- บทพุทธชัยมงคลคาถา
- บทชัยปริตร
- บทสัพพมงคลคาถา
- บทอิติปิโส เท่าอายุ + ๑
- บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
- บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
- บทแผ่ส่วนบุญกุศล

Additional information

น้ำหนัก 80 g
ขนาด 14.5 x 21 cm