สวดมนต์สะเดาะกรรม

฿ 18

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

- ความทรงจำในวันเก่า
- เล่าความประทับใจในวันพบหลวงพ่อจรัญ
- ความเป็นมาของคาถาพาหุง มหากาฯ
- พบสมเด็จพระพนรัตน์ ในฝัน
- อัศจรรย์ ใจพบคัมภีร์ ใบลานทองคำตามนิมิต
- ชีวิตก้าวหน้า เพราะรักษาสัจจะ
- วิธีสวดมนต์สะเดาะกรรม
- พาหุง มหากาฯ สวดและใช้อย่างไรให้เกิดผลเป็นการสะเดาะกรรม
- ๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
- ๒. บทกราบพระรัตนตรัย
- ๓. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
- ๔. บทขอขมาพระรัตนตรัย
- ๕. บทไตรสรณคมน์
- ๖. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
- ๗. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
- ๘. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
- ๙. พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
- ๑๐. บทชัยปริตร (มหากา)
- ๑๑. สัพพมงคลคาถา
- ๑๒. บทอิติปิ โส เท่าอายุ + ๑
- ๑๓. พระคาถาชินบัญชร
- ๑๔. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
- การแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์
- ๑๕. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
- การแผ่ส่วนกุศล
- ๑๖. บทแผ่ส่วนกุศล
- ๑๗. บทอธิษฐานอโหสิกรรมต่อกัน
- ๑๘. บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
- เจริญกรรมฐานหลังการสวดมนต์
- ๑๙. คำสมาทานก่อนปฏิบัติกรรมฐาน
- อธิษฐานจิตอย่างไรให้ได้ผลจริง
- ๒๐. บทอธิษฐานจิต

Additional information

น้ำหนัก 70 g
ขนาด 14.5 x 21 cm