สวดมนต์เจ็ดตำนาน

฿ 20

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

- บทปกิณณกคาถา
- บทมงคลจักรวาลใหญ่
บทสวดเกี่ยวกับงานศพ
- ปัพพะโตปะมะคาถา

- อะริยะธะนะคาถา
- บทขัดธรรมนิยามสูตร
- ธัมมะนิยามะสุตตัง
- ติลักขะณาทิคาถา
- ปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ
- พุทธะอุทานะคาถา
- ภัทเทกะรัตตะคาถา
- ปะฐะมะพุทธะวะจะนะ
- อะภิธัมมะนิทาน
สวดแจง
- ธัมมะสังคณีมาติกา (กุสลาใหญ่)

อภิธรรม ๗ คัมภีร์
- บังสกุลตาย

- บังสุกุลเป็น
- พระสะหัสสะนัย
ถวายพรพระ
อนุโมทนาวิธี
- มงคลจักรวาฬน้อย

- กาละทานะสุตตะคาถา
- ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมะภาค
- อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา
ศาสนพิธี
- วิธีบรรพชาอุปสมบท

- คำพินทุผ้า อธิษฐานผ้า
- คำแสดงอาบัติ
- กิจวัตรของภิกษุ ๑๐ อย่าง
- ภิกษุไม่ควรฉันเนื้อ ๑๐ อย่าง
- คำอธิษฐานเข้าพรรษา, ปวารณาออกพรรษา
- คำลาสิกขา
คำอาราธนาต่างๆ
- คำอาราธนาศีล ๕

- คำอาราธนาอุโบสถศีล
- คำให้ศีล
- คำอาราธนาปริตร
- คำอาราธนาธรรม
คำถวายทานต่างๆ
- คำถวายและลาข้าวพระพุทธ
- คำถวายสลากภัตร
- คำถวายข้าวสาร
- คำถวายผ้าอาบน้ำฝน
- คำถวายผ้าป่า
- คำถวายผ้าไตรอุทิศแก่ผู้ตาย
- คำถวายดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบูชา
- คำกรวดน้ำแบบสั้น
- คำอาราธนาพระเครื่อง
- พระคาถาชินบัญชรสูตร

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 100 g
ขนาด 14.5 x 21 cm