สวดมนต์เห็นผลบุญบันดาล

18฿

สั่งซื้อสำเร็จรูป (ไม่พิมพ์ชื่อเจ้าภาพ)

1. 100 – 299  เล่ม ๆ ละ  14  บาท
2. 300 – 499  เล่ม ๆ ละ  12  บาท
3. 500 – 3,999  เล่ม ๆ ละ  10  บาท
4. 4,000 – 9,999  เล่ม ๆ ละ  9.5  บาท
5. 10,000  เล่ม ๆ ละ  9  บาท

(ยังไม่รวมค่าจัดส่งตามระยะทาง)

สั่งพิมพ์แจก + พิมพ์ชื่อเจ้าภาพเพิ่ม

1. 100 – 299  เล่ม ๆ ละ  16  บาท
2. 300 – 499  เล่ม ๆ ละ  14  บาท
3. 500 – 3,999  เล่ม ๆ ละ  12  บาท
4. 4,000 – 9,999  เล่ม ๆ ละ  11  บาท
5. 10,000  เล่ม ๆ ละ  10  บาท

(ยังไม่รวมค่าจัดส่งตามระยะทาง)

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่มศรัทธาคำสอนในพุทธศาสนา ชีวิตจะมีคุณค่ายิ่งกว่าได้รัตนะใด ๆ
(ไพยนต์  กาสี)

"บุญ"  คำนี้มีค่ายิ่งนัก
"บุญ" จะเกิดได้  หากต้องอาศัยลงมือทำ
มีความเพียรสวดมนต์  ดลให้เกิดบุญหนุนชีวิต
อานุภาพพระปริตรในบทมนต์  เกิดผลบุญคุ้มครองตนอย่างไร ?
กราบบูชาพระรัตนตรัย  มีบุญให้อยู่ก็สบาย  ตายก็เป็นสุขล้น

บทบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
บทชุมนุมเทวดา
บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
บทขอขมาพระรัตนตรัย
บทไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
บทสรรเสริญพระสังฆคุณ

ระลึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีต  มีผลบุญพิชิตสรรพภยันตราย

สัมพุทเธ

ดำเนินชีวิตตามหลักมงคล  มีผลบุญพบความเจริญก้าวหน้า

มงคลสูตร

อานุภาพพระรัตนตรัย  มีผลบุญช่วยผ่านพ้นภัยได้

รตนสูตร

แผ่เมตตาจิตเป็นประจำ  ผลบุญน้อมนำให้เป็นที่รักแก่ผู้พบเห็น

กรณียเมตตสูตร

เมตตาแม้ต่อสัตว์มีพิษร้าย  มีผลบุญให้หมดเวรภัยจากสิ่งมีพิษ

ขันธปริตร

สัจกิริยาที่ตั้งไว้ในจิตด้วยดี  มีบุญญานุภาพดับไฟให้หมอดไป

วัฏฏกปริตร

ทำมาหากินปลอดภัยทุกค่ำเช้า  หากเราป้องกันใจไม่ให้มัวเมาหลงใหล

โมรปริตร

สารบัญภายในเล่ม


 

ตั้งใจภาวนาคาถาท้าวมหาราชสี่  มีผลบุญขับไล่สิ่งอัปมงคลชั่วร้าย

อาฏานาฏิยปริตร

ตั้งจิตให้เข้าถึงธรรม  มีผลบุญน้อมนำให้หายความเจ็บไข้

โพชฌังคปริตร

พึ่งอำนาจคุณพระรัตนตรัย  มีผลบุญให้พ้นภัยจากลางสังหรณ์ร้ายได้

อภยปริตร

อาศัยอำนาจของสัจธรรม  มีผลบุญน้อมนำชีวิตให้ปลอดภัย

อังคุลิมาลปริตร

ชนะใจศัตรูด้วยมงคลวิธี  ถึงจะมีผลบุญให้อุ่นใจในชัยชนะทุกครา

พุทธชัยมงคลคาถา  (พาหุง)
บทชัยปริตร  (มหากา)

ทำตนให้เป็นฐานรองรับคุณความดี  ถึงจะมีบุญญาธิการจากคุณพระคอยรักษา

พระคาถาชินบัญชร

ผูกมิตรกับผู้มาเยือนถึงที่  มีบุญรักษาให้เป็นสุขในทุกยาม

เทวตาอุยโยชนคาถา

สร้างความดีให้เกิดในตน  มีผลบุญให้เกิดมงคลชีวิต

สัพพมงคลคาถา

ตั้งจิตทำสมาธิแผ่เมตตา  ผลบุญนำพาอยู่เย็นเป็นสุข

บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
กรวดน้ำอุทิศบุญอย่างไรให้เป็นกุศล
บทกรวดน้ำอุทิศบุญกุศล
บทอธิษฐานอโหสิกรรมต่อกัน
บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
บทอธิษฐานจิต

Additional information

น้ำหนัก 70 g
ขนาด 14.5 x 21 cm