สวดมนต์แก้กรรมทำให้ชีวิตก้าวหน้า

25฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

สุขกายสุขใจ สร้างได้ด้วยสวดมนต์
คนมีบารมี พ้นหนี้กรรมได้ง่าย
สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ดับเคราะห์เข็ญเวรภัยมลายสิ้น
- บทบูชาพระรัตนตรัย
- บทกราบพระรัตนตรัย
- บทขอขมาพระรัตนตรัย
- คำสมาทานศีล ๕
- ชุมนุมเทวดา
- บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
- บทไตรสรณคมน์
- บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
- บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
- บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
เสกพุทธชัยมงคลคาถาใส่ตน ทำให้พบทางผ่านพ้นเคราะห์กรรม
- พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
- บทชัยปริตร (มหากา)
- สัพพมงคลคาถา
- อิติปิโสเท่าอายุ + ๑
สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร หลุดพ้นความทุกข์ พบสุขเกษมสานต์
- ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เสกทั่วกายด้วยชินบัญชรคาถา เสริมชะตาชีวิตให้รุ่งเรืองปลอดภัย
- คาถาชินบัญชร
สวดบทมหาเมตตาใหญ่ ดับการจองร้าย จากเจ้ากรรมนายเวร
- เมตตานิสังสะสุตตะปาฐะ (มหาเมตตาใหญ่)
- เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
ทำสมาธิอุทิศกุศล มีผลบุญหนุนให้พ้นกรรม
- บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
- บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
- บทแผ่ส่วนกุศล
- บทอธิษฐานอโหสิกรรมต่อกัน
- บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
- บทอธิษฐานจิต

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก70 g
ขนาด10.5 x 19.5 cm