สวดมนต์ไหว้พระ

฿ 35

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

อานิสงส์ของการสวดมนต์ไหว้พระ
อานุภาพแห่งชัยมงคลคาถา
วิธีการสวดมนต์

- ชุมนุมเทวดา (อัญเชิญเทวดา)
- บทบูชาพระรัตนตรัย
- บทกราบพระรัตนตรัย
- นมัสการพระรัตนตรัย
- ขอขมาพระรัตนตรัย
- ไตรสรณคมน์
ถวายพรพระ
- บทสรรเสริญพระรัตนตรัย

- ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
- ชัยปริตร (มหากาฯ)
พระคาถาชินบัญชร
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
- บทสวดอัญเชิญเทวดากลับ

แผ่เมตตาและแผ่ส่วนกุศล
- แผ่เมตตาแก่ตนเอง

- แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
- บทแผ่ส่วนกุศล
- กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
วิธีสวดพระพุทธคุณต่ออายุ
- อิติปิ โส เท่าอายุ
พระพุทธคุณกับศาสนิกอื่น
ศาสนพิธีทั่วไป

- ธูปเทียน
- อาราธนาศีล ๕
- อาราธนาธรรม
- อาราธนาพระปริตร
- คำถวายสังฆทาน
- คำถวายผ้ากฐิน
- คำถวายผ้าป่า
- คำถวายข้าวพระพุทธ
- คำลาข้าวพระพุทธ
วิธีทำสมาธิแบบง่ายๆ
ยอดคาถาศักดิ์สิทธิ์

- คาถาบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)
- คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช
- คาถาบูชาพระพุทธชินราช
- คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์
- คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร (พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)
- คาถาหลวงพ่อสด
- คาถาหลวงปู่ทวด
- คาถาบูชาสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต
- คาถาบูชาหลวงพ่อเกษม เขมโก
- คาถาหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
- คาถาหลวงพ่อเงิน
- คาถาหลวงปู่ขาว
- คาถาหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
- คาถามหาลาภ
- คาถาบูชาพระปิยมหาราช
- คาถาค้าขายดี (ของเก่า)
- คาถาเมตตามหานิยม
- คาถาใช้ภาวนาเวลาขับรถ
- คาถาและบทสวดพระแม่กวนอิม
ข้อคิดกันความทุกข์
การไหว้พระในบ้าน
พ่อแม่คือพระในบ้าน
- พ่อแม่คือศูนย์รวมความเป็นพระของลูก

- พระพรหมในบ้าน
- พ่อแม่...เทวดาประจำบ้าน
- พ่อแม่...พระอาจารย์ประจำบ้าน
- พ่อแม่...เป็นพระอรหันต์ของลูก
- เอาใจใส่พระในบ้าน
- พรหมวิหารธรรม
- ให้ความรู้ดูแลมารยาท
- อาจารย์กับศิษย์
- สักกี่คนที่จะรู้
- ผู้ให้ชีวิตแก่เรา
- เลี้ยงกายเลี้ยงใจ

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 160 g
ขนาด 10.5 x 14.5 cm