สอนเด็กให้ไปนิพพาน สอนลูกหลานให้เป็นคนดี

หนังสือ สอนเด็กให้ไปนิพพาน สอนลูกหลานให้เป็นคนดี ( ปั้นมนุษย์แต่ยังเด็ก) เล่มนี้ เป็นผลงานที่ทรงคุณค่าอีกเล่มหนึ่ง ที่หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุได้ฝากไว้เป็นมรดกธรรมมรดกโลก หากได้อ่านและศึกษาจนเข้าใจเนื้อหาอย่างละเอียดลึกซึ้งแจ่มแจ้ง และนำไปประพฤติปฏิบัติเป็นธรรมประจำชีวิตจิตใจแล้วก็จักเป็นประโยชน์สุข ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น ตลอดจนสังคมโลก ทั้งในปัจจุบันชาตินี้หรือในอนาคตกาลภายหน้า

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

**สอนเด็กให้ไปนิพพาน สอนลูกหลานให้เป็นคนดี** 
- เด็กจำเป็นต้องรู้บรมธรรม
- บรมธรรมเป็นพื้นฐานของทุกสรรพสิ่ง
- บรมธรรมมีฐานะเช่นกับพระเจ้า
- ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบรมธรรม
- ปูพื้นฐานสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
- ตัวอย่างการสอนเด็กให้เรียนรู้บรมธรรม
- ๑. สอนเด็กให้รู้จักหลักของอนัตตา
- อนัตตา สุญญตา ประสาเด็ก
- ๒. สอนเด็กให้มีความกล้า ไม่กลัวตาย
- ๓. สอนลูกอย่าตามใจในสิ่งที่ผิด
- ๔. สอนให้รู้จักทำลายความเห็นแก่ตัว
- พิสูจน์ให้เห็นว่าให้คนอื่น ดีกว่าเอาเอง
- ให้เด็กสำนึกว่าความไม่เห็นแก่ตัวนั้นเป็นความดี
- ๕. สอนให้ทำความดีด้วยตัวเอง
- ๖. สอนให้ ไม่ถือพรรคถือพวก ถือตัว ถือตน
- ๗. อย่าสอนให้เด็กกลัวอย่างไร้เหตุผล
- ๘. สอนให้รู้ชัดตามหลักเหตุปัจจัย
- ๙. สอนให้รู้จักหน้าที่ของตน
- ๑๐. สอนให้รู้จักทำดีเพื่อความดี
- สอนเด็กให้ได้ผล ผู้ใหญ่ต้องเข้าใจในบรมธรรม
- ไหว้พระ ๕ ครั้ง

Additional information

น้ำหนัก 80 g
ขนาด 14.5 x 21 cm