สุขใจในยามป่วย

฿ 18

โรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องธรรมดา เอาชนะด้วยการสร้างกำลังใจที่ดี
พร้อมบทสวดมนต์โพชฌังคปริตร พาหุงมหากา และอื่นๆ
การรักษาโรคด้วยสมุนไพร และการกดจุดหยุดทุกปวด

หนังสือ “สุขใจในยามป่วย” เล่มนี้ เนื้อหาประกอบด้วย
๑. บทธรรมบรรยายเรื่อง “ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้” ของพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
๒. บทสวดมนต์ประจำวัน (ก่อนนอน)
๓. สมุนไพรไทยรักษาโรค
๔. วิธีกดจุดเพื่อรักษาและบรรเทาโรค
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะสร้างประโยชน์และความสุขแก่ผู้อ่านทุกท่าน และได้แนะนำหนังสือเล่มนี้แก่ผู้อื่นต่อไป

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


 

**สุขใจในยามป่วย**
- ตถตา หัวใจพระพุทธศาสนาที่ควรใส่ใจ
- สรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เป็นเช่นนั้นเอง
- เจ็บไข้หรือหายป่วย เป็นไปด้วยเหตุปัจจัยเช่นนั้นเอง
- เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย จักพ้นได้เมื่อเข้าถึงธรรม
- ไม่หลงสมมติ ก็ยุติทุกข์เพราะความเกิด แก่ เจ็บ ตาย
- เข้าใจ "ความเป็นเช่นนั้นเอง" ก็ไม่ต้องเกรงกลัวทุกข์
- ว่างจากตัวตนเมื่อใด ก็หมดเหตุปัจจัยให้ต้องทุกข์
- ว่างจากความเป็นตัวตนเมื่อใด ก็ไม่มีอะไรน่าเอา น่าเป็น
- จิตโง่ไปยึดถือเอากิริยา จึงนำพาให้เกิดกรรม + ผลกรรม
- จิตยินดีในนิพพานก่อนตาย ตัดการเวียนว่าย ตาย เกิด
- พุทธบริษัท ต้องดับสังขารโดยไม่เหลือให้ได้
- เห็น "ความเป็นเช่นนั้นเอง" เมื่อใด นำพาให้เกิดสุขเมื่อนั้น
- ดับความเป็นตัวตนแห่งสังขารได้ ก็ไปนิพพาน
**สวดมนต์ประจำวัน (ก่อนนอน)**
- ๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
- ๒. บทกราบพระรัตนตรัย
- ๓. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
- ๔. บทขอขมาพระรัตนตรัย
- ๕. บทไตรสรณคมน์
- ๖. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิส๎วาสุ)
- ๗. บทโพชฌังคปริตร
- เมื่ออาตมาได้พบกับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว
- ๘. บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
- ๙. บทชยปริตร (มหากาฯ)
- ๑๐. บทสัพพมงคลคาถา
- ๑๑. บทอิติปิโส เท่าอายุ + ๑
- ๑๒. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
- ๑๓. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
- ๑๔. คำขออโหสิกรรมและอธิษฐานบุญ
**สมุนไพรไทยรักษาโรค**
รักษากระเพาะปัสสาวะอักเสบ
- ๑. กระเจี๊ยบแดง
- ๒. ชุมเห็ดไทย
- ๓. ตะไคร้
- ๔. สับปะรด
รักษากลาก เกลื้อน
- ๑. กระเทียม
- ๒. ชุมเห็ดเทศ
- ๓. ทองพันชั่ง
- ๔. ข่า
รักษาอาการเป็นหวัด
- ๑. หอมแดง
รักษาอาการเคล็ด ขัดยอก
- ๑. ไพล
รักษาอาการเบื่ออาหาร
- ๑. มะระ
- ๒. สมอไทย
- ๓. สะเดาง
**กดจุดรักษาโรค**
- จุดกดรักษาอาการปวดศีรษะ
- จุดกดรักษาอาการเป็นลม
- จุดกดรักษาอาการวิงเวียน เมารถ เมาเรือ)
- จุดกดรักษาอาการเลือดกำเดาไหล
- จุดกดรักษาอาการเป็นหวัด คัดจมูก
- จุดกดรักษาอาการนอนไม่หลับ
- จุดกดรักษาอาการสะอึก
- จุดกดรักษาอาการปวดฟัน
- จุดกดรักษาอาการท้องผูก

Additional information

น้ำหนัก 80 g
ขนาด 14.5 x 21 cm