อภินิหารแห่งบุญ

18฿

ล้างค่า

รายละเอียด


สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


 

ความเข้าใจเบื้องต้น
- เปรตมีจริงไหม
- เปรตคืออะไร
- อกุศลกรรมบถทำให้เกิดเป็นเปรต
- เปรตแม่กาหลง
- วัดเจริญดี ต้องมีสัปปายะ ๔
- ปรารภสร้างโรงครัว เพื่อความสะดวกทางอาหาร
- มีทุนน้อย ก็ทำน้อยตามกำลังทุน
- แสวงหาบ้านเก่า ราคาประหยัด
- สำรวจบ้านเก่า ก่อนซื้อ
- เจอดีที่บ้านร้าง
- กำหนดจิตแผ่เมตตา บ้านหยุดโคลงไปมา
- ชวนผีไปอยู่วัดเพื่อบำเพ็ญกุศล
- บ้านถูกรื้อนำไม้ไปทำโรงครัว
- อัศจรรย์ สร้างโรงครัววันเดียวเสร็จ
- เชิญแม่ชีมาอยู่โรงครัวเพื่อแทนคุณ
- แอบเอาของสงฆ์ ระวังผีเล่นงาน
- อย่าเอาไปนะ เพราะจะเป็นเปรต
- เกิดเป็นผีเปรตเพราะกิเลสเกิดในใจ
- ทำครัวช่วยงานวัด ต้องปฏิบัติเพื่อปิดอบายด้วย
- ผีมานั่งปฏิบัติธรรมกับคน
- พยานบุคคลเรื่องแม่กาหลงมีจริง
- เปรตเป็นเทพธิดาได้ หากทำดี
- เปรตแม่กาหลงลาไปงานศพญาติ
- ผีก็ไปลามาไหว้
- อยากรู้สิ่งใดต้องพิสูจน์ด้วยตนเอง
- โลกวิญญาณเป็นไปตามอำนาจจิต
- เป็นผีดิบ เพราะจิตเคียดแค้นสามี
- คนตายมาเข้าฝัน นั้นคือเปรตประจำบ้าน
- กำหนดสติละความโลภ ก็พ้นความเป็นเปรตได้
- ในโลกของวิญญาณสามารถสร้างความดีได้
- พึ่งธรรมดีกว่าพึ่งผี เพราะผีก็ต้องพึ่งธรรม
- เจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดินเข้าพักที่วัด
- เด็กวัดหนีเที่ยว ไม่มีใครต้อนรับแขก
- วิญญาณช่วยต้อนรับแขก
- สืบหาความจริง

สวดมนต์ประจำวัน
สวดมนต์อย่างไรให้มีอานิสงส์สูงสุด ?
๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
๒. บทกราบพระรัตนตรัย
๓. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๔. บทขอขมาพระรัตนตรัย
๕. บทไตรสรณคมน์
๖. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
๗. พุทธชัยมงคลคาถา
๘. บทชัยปริตร (มหากาฯ)
๙. บทสัพพมงคลคาถา
๑๐. บทอิติปิโส เท่าอายุ + ๑
คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ
๑๑. คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ
๑๒. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๑๓. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บุญยิ่งให้ยิ่งได้ ไม่มีหมด
บทแผ่ส่วนกุศล
อโหสิกรรมและอธิษฐานบุญ
คำขออโหสิกรรมและอธิษฐานบุญ
กฎแห่งกรรม
เปรตโครงกระดูก
เปรต ๔ สาวเจ้ากลโกง
มหัศจรรย์ดอกแค

Additional information

น้ำหนัก80 g
ขนาด14.5 x 21 cm