ออกแบบชีวิตให้พ้นอำนาจกรรม

฿ 60

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

**ทางพ้นกรรม**
- กรรมฐาน คือการฝึกใจให้ใสสะอาด
- กรรมฐาน คือ การรู้จักแยกแยะ
- กรรมฐาน ทำให้มีปัญญาไว
- กรรมฐาน ทำให้รู้เท่าทันตนเอง
- กรรมฐาน ทำให้รู้เท่าทันคนอื่น
- กรรมฐาน ทำให้รู้อดีต รู้ปัจจุบัน
- การกำหนดคิด กับการกำหนดรู้
- กรรมฐาน ต้องปฏิบัติไปตามขั้นตอน
- อดีตล่วงไปทุกขณะ
- อยู่กับปัจจุบันด้วยการกำหนด
- เห็น อดีต-ปัจจุบัน คือเห็นไตรลักษณ์
- กำหนดสติให้ทันต่อทุกอาการที่เกิด
- สติมา ปัญญามี
- สติดี ปัญญาเกิด
- ดวงจิต เกิด-ดับ อยู่ตลอดเวลา
- แนวทางกำหนดจิต
- สติ ต้องฝึกกำหนดให้คล่องแคล่ว
- อาการวูบขณะทำกรรมฐาน
- อาการเหนื่อยขณะทำกรรมฐาน
- การประเมินผลตนเอง
- รูป-นาม ต้องรู้จักแยกให้ชัด
- วิปัสสนาที่แท้
- กำหนดสติ พิจารณาธรรม
- พึงรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติ
- ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
**ออกแบบกรรม กำหนดชีวิต**
- สร้างกรรมคือการออกแบบชีวิต
- ชีวิต ๒ แบบที่ต้องรับผิดชอบ
- ออกแบบชีวิตใหม่ ให้สดใสยิ่งกว่าเดิม
- ออกแบบกรรม ออกแบบชีวิต
- การแก้กรรมที่ส่งผลทางร่างกาย
๑. เจ็บป่วยไม่มีสาเหตุ
๒. ร่างกายพิกลพิการ
๓. เป็นโรคภัยร้ายแรง
๔. เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต
๕. มีกลิ่นกายสกปรก
- การแก้กรรมที่ส่งผลทางวาจา
๑. คำพูดขาดคนเชื่อถือ
๒. ถูกนินทา
๓. ถูกใส่ความ
๔. เป็นคนใบ้
๕. ปากมีกลิ่นเหม็น
- การแก้กรรมที่ส่งผลทางสติปัญญา
๑. เป็นคนเสียสติ
๒. มีจิตใจฟุ้งซ่าน
๓. เป็นคนโง่
๔. เป็นคนปัญญาอ่อน
๕. ฉลาดปราดเปรื่องมีปัญญาดี
- ผลกรรมที่ปรากฏทางปัจจัย ๔
๑. ไร้ที่อยู่อาศัย
๒. ถูกขโมยทรัพย์สิน
๓. ลำบากยากจน
๔. เป็นหนี้สิน
๕. ไม่ได้รับความสะดวกสบาย
- ผลกรรมที่ปรากฏทางสังคม
๑. มีชื่อเสียงโด่งดัง
๒. มีเพื่อนฝูงบริวารที่ดี
๓. ได้รับการยกย่อง
๔. ไม่มีชื่อเสียง
๕. ไร้มิตรแท้
- ผลกรรมที่ปรากฏต่อชาติกำเนิด
๑. เกิดมาชีวิตต่ำต้อย
๒. เกิดมาเป็นคนรับใช้
๓. เกิดในตระกูลต่ำ
๔. เกิดมาไม่สวยไม่หล่อ
๕. เกิดในตระกูลสูง
- ผลกรรมที่ปรากฏต่ออาชีพการงาน
๑. หมดอนาคตทางการศึกษา
๒. กิจการไม่เจริญก้าวหน้า
๓. ตกงาน
๔. เกิดคดีความ
๕. มีอาชีพการงานไร้เกียรติ
- ผลกรรมที่ปรากฏต่อชีวิตครอบครัว
๑. ครอบครัวล่มสลาย
๒. คู่ครองไม่ดี
๓. ไม่มีบุตรสืบสกุล
๔. ไร้คู่
๔. ๕. ชีวิตรักไม่สมหวัง
- ผลกรรมที่ปรากฏต่อความปลอดภัยของชีวิต
๑. ถูกไฟคลอกตาย
๒. ถูกไฟไหม้บ้าน
๓. เกิดอุบัติเหตุ
๔. ถูกกักขัง
๕. ถูกปล้น
- ผลกรรมที่ปรากฏต่อชีวิต
๑. ฆ่าตัวตาย
๒. อายุสั้น
๓. พบเจอแต่เรื่องไม่ดี
๔. ทำแท้ง
๕. อายุยืน
**สวดมนต์สร้างบุญ เป็นทุนหนุนชีวิต**
- บทกราบพระรัตนตรัย
- บทนมัสการพระพุทธเจ้า
- บทไตรสรณคมน์
- บทสมาทานศีล ๕
- บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิส๎วาสุ)
- บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
- บทชยปริตร (มหากาฯ)
- บทสัพพมงคลคาถา
- บทมงคลสูตร
- บทโพชฌังคปริตร
- บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
- บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
- บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
- บทอธิษฐานขออโหสิกรรม

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 170 g
ขนาด 14.5 x 21 cm