อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ-ปกพุทธชินราช

฿ 18

บารมีชีวิต ลิขิตขึ้นเองได้ ด้วยการหมั่นสวดมนต์ภาวนา จักนำมาซึ่งสติปัญญา ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความปราศจากทุกข์ และพบความสุขอันสูงสุดคือพระนิพพาน

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


 

**อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ**
 ตำนานการค้นพบบทสวด
  สิ้นใจเพราะบังคับให้เล่าเรื่องพระป่า
  อย่าประมาทความรู้ของพระสงฆ์ไทย
  สวดคาถาอิสวาสุ พาหุง มหากา อย่างไร ให้เกิดอานิสงส์
  คาถาอิสวาสุ พาหุง มหากา สวดและใช้อย่างไรให้มีผลในการตัดกรรม
  - ๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
  - ๒. บทกราบพระรัตนตรัย
  - ๓. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
  - ๔. บทขอขมาพระรัตนตรัย
  - ๕. บทไตรสรณคมน์
  - ๖. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
  - ๗. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
  - ๘. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
  - ๙. พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
  - ๑๐. บทชัยปริตร (มหากา)
  - ๑๑. สัพพมงคลคาถา<
  - ๑๒. บทอิติปิ โส เท่าอายุ
  - ๑๓. พระคาถาชินบัญชร
  - ๑๔. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
  - ๑๕. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
  - ๑๖. บทแผ่ส่วนกุศล
  - ๑๗. บทอธิษฐานขออโหสิกรรม
  - ๑๘. บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
  - ๑๙. คำสมาทานก่อนปฏิบัติกรรมฐาน
  - ๒๐. บทอธิษฐานจิต

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 80 g
ขนาด 14.5 x 21 cm