อำนาจกรรม

฿ 38

รหัสสินค้า : boonmmf_190955
โดย. : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 64 หน้า
ขนาด : 9.5x14cm
น้ำหนัก : 100 กรัม
ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


ปกรอง
คำปรารภ
คำนำ
อำนาจกรรม

- อำนาจกรรมทำให้คนมีอำนาจดีหรือชั่ว
- สัตว์โลกเป็นไปตามอำนาจกรรม
- ไม่เห็นด้วยตา พาให้ไม่กลัวกรรม
- กรรมสงสัยได้ แต่ใจต้องกลัวจริง
- กรรมที่ทำลงไป ส่งผลให้อย่างแน่นอน
- กรรมให้ผลตรงตามเหตุ
- โอกาสพ้นกรรมมีได้ ถ้าใช้ปัญญาไตร่ตรอง
- รักใคร ก็อย่าได้ทำความไม่ดีเลย
- ทำกรรมไม่ดีผู้เป็นที่รักพลอยได้รับผลร้าย
- เห็นผู้อื่นรับกรรม ต้องวางใจให้กลัวกรรม
- คิดให้ดี ผลกรรมนี้ไม่มีใครหนีพ้น
- คุณและโทษของกรรมดี-ชั่ว ปรากฏตัวในการวางใจรับผล
- คิวิธีวางใจในการรับผลของกรรมดี
- วิธีวางใจให้รับผลของกรรมชั่ว
- ไม่มีอำนาจใด ยิ่งใหญ่กว่าอำนาจกรรม
- คู่เวร คู่กรรม
- กรรมที่ทำไป ยากแก้ไขให้กลับคืน
- ทำกรรมไม่ดี เหมือนดื่มยาพิษร้ายทำลายตน
- อำนาจกรรมเป็นเช่นนี้ ผู้มีปัญญาจึงกลัวกรรม
- แม้ชีวิตในชาติปัจจุบัน ยังก่อกรรมกันมากมาย
- คิดเรื่องอดีตชาติ อาจทำให้กลัวกรรมยิ่งขึ้น
- ทุกชีวิตล้วนมีกรรมติดตามมาให้ผล
- บุญกรรมก้อนโต ตัด บาปกรรมก้อนเล็ก
- ทุกชีวิตล้วนตกอยู่ในอุ้งมือกรรม
- มีมากกรรมดี ช่วยให้หนีพ้นมือกรรมร้าย
- ให้อภัยไม่ผูกเวร เป็นวิธีตัดกรรม
- กว่ามาเป็นเราวันนี้ ล้วนมีภพชาติมาในอดีต
- อยากรู้อดีตตน ต้องฝึกฝนให้มีญาณพิเศษ
- ทำกุศลมาแต่อดีต ชีวิตชาตินี้จึงมีบุญรักษา
- มือแห่งบุญหนุนให้สูง มือแห่งบาปสาปให้ต่ำ
- ชีวิตนี้น้อยนัก ผู้มีปัญญาควรหาวิธีหนีกรรม
- อุบายวิธีหนีกรรม
- หมั่นทำใจให้คุ้นกับพระตลอด จะรอดพ้นบาปกรรม
- ตั้งใจทำบุญอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร
- ผลกรรมดีที่ใหญ่กว่า ตัดผลกรรมไม่ดีได้ทันเวลา
- กรรมของคนหนึ่ง ผลจะไม่เกิดแก่อีกคนหนึ่ง
- จะอยู่เป็นสุขหรือทุกข์ร้อน ก็เพราะกรรมที่ทำไว้
- กรรมเป็นไปตามอำนาจจิตใจ ฝึกสติไว้...ไม่ให้กิเลสชนะเหตุผล
- เชื่อเรื่องกรรม ต้องทำความเห็นให้ถูกให้ดี
- ตัดสินใจเชื่อกรรม ทำให้ไม่กล้าทำชั่ว
- ผลกรรมจะดี-ร้าย อยู่ที่การระวังใจเป็นสำคัญ
- ใจก็เหมือนกาย ต้องหมั่นใส่ปุ๋ยคุณธรรม
- ใจอาบยาพิษร้าย ฆ่าคนให้ตายทั้งเป็น
- อำนาจมโนกรรม ทำให้คนเกิดเป็นสัตว์
- กตัญญูกตเวทิตาธรรม มโนกรรมสำคัญยิ่ง
- ยังไม่สิ้นกิเลส ก็ยังไม่หมดเหตุรับผลกรรม
- ก่อนทำกรรมใด ควรน้อมใจถึงพระพุทธเจ้า
- กฎแห่งกรรมประสบการณ์จากชีวิตจริง ปล่อยสัตว์ไม่วาง

สวดมนต์แก้กรรม

๑. บทกราบพระรัตนตรัย
๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๓. บทสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ
๔. บทสวดระลึกถึงพระธรรมคุณ
๕. บทสวดระลึกถึงพระสังฆคุณ
๖. โอวาทปาฏิโมกขคาถา
๗. สัพพมงคลคาถา


วิธีทำสมาธิอย่างง่าย ๆ
การคลายเครียดโดยวิธีฝึกหายใจ
 

Additional information

น้ำหนัก 100 g
ขนาด 9.5 x 14 cm