อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม

18฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


  •            อำนาจกรรมทำให้คนดีหรือชั่ว
             สัตว์โลกเป็นไปตามอำนาจกรรม
             ไม่เห็นด้วยตาพาให้กลัวกรรม
             กรรมสงสัยได้ แต่ใจต้องกลัวจริง
             กรรมที่ทำลงไป ส่งผลให้อย่างแน่นอน
             กรรมให้ผลตรงตามเหตุ
             โอกาสพ้นกรรมมีได้ ถ้าใช้ปัญญาไตร่ตรอง
             คนไม่ดี ไม่มีใครปรารถนาอยากเป็น
             ทำกรรมไม่ดี ผู้เป็นที่รักพลอยได้รับผลร้าย
             เห็นผู้อื่นรับกรรม ต้องวางใจให้กลัวกรรม
             คิดให้ดี ผลกรรมนี้ไม่มีใครหนีพ้น
             คุณและโทษของกรรมดี-ชั่ว ปรากฏตัวในการวางใจรับผล
             วิธีวางใจให้รับผลของกรรมดีอย่างถูกต้อง
             คู่เวร คู่กรรม
             กรรมตัดกรรม
             ให้อภัยไม่ผูกเวร เป็นวิธีตัดกรรม
             ชีวิตนี้น้อยนัก ผู้มีปัญญาควรหาวิธีหนีกรรม
             เชื่อเรื่องกรรม ต้องทำความเห็นให้ชอบ
             อำนาจมโนกรรม ทำให้คนเกิดเป็นสัตว์
             ก่อนทำกรรมใด ควรน้อมใจถึงพระพุทธเจ้า

    

    

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 80 g
ขนาด 14.5 x 21 cm