เกิดมาทำไม

89฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 


เกิดมาทำไม ?

ตอน ๑ เกิดมาเพื่อเดินทาง
- เกิดมาทำไม? คำถามของคนที่ยังรู้ธรรมะไม่ถึงที่สุด
- คนส่วนใหญ่คิดว่า เกิดมาเพื่อตาย แล้วเกิดใหม่
- คนส่วนใหญ่เกิดมาเพื่อ กิน กาม เกียรติ
- พวกที่ ๑ เกิดมาเพื่อ “กิน” หลงติดใจในรสของอาหาร
- พวกที่ ๒ เกิดมาเพื่อ “กาม” หลงในความสุข ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
- พวกที่ ๓ เกิดมาเพื่อ “เกียรติ” หลงในชื่อเสียง เกียรติยศ
- คนมากมายหลงใน กิน กาม เกียรติ เพราะไม่ได้ฟังธรรมของพระอริยเจ้า
- ชีวิตที่เกิดมา มีสิ่งสำคัญกว่าสะสมทรัพย์
- คนที่ลุ่มหลงแต่เรื่องกาม ชีวิตก็ต่ำทรามเสมอเดรัจฉาน
- กามไม่ใช่ที่สุดของความสุข เพราะในสวรรค์ก็ยังร่ำหาสุขที่ยิ่งกว่ากาม
- เรื่องกิน กาม เกียรติ ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดที่จะต้องแสวงหา
- ความทุกข์ย่อมเกิดร่ำไป หากไม่หยุดปรุงแต่ง
- สิ่งใดถูกปรุง สิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์
- เพราะปรุงไม่หยุด จึงทุกข์อย่างยิ่ง
- หยุดปรุงได้เท่าไร นิพพานก็เกิดได้เท่านั้น
- พระพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายให้มนุษย์ เกิดมาพอกพูนทางแห่งนิพพาน
- คนปัจจุบันไม่พอกพูนทางแห่งนิพพาน เพราะยังไม่เห็นว่าชีวิตเป็นทุกข์
- ปรุงดี ปรุงชั่ว ล้วนแต่ทำให้เป็นทุกข์ทั้งสิ้น
- คนจะสนใจนิพพาน เมื่อเห็นความทุกข์จากการปรุงแต่ง
- เพราะยึดมั่นอารมณ์ที่ชอบ จึงอยากเกิดอีก
- เกิดเป็นมนุษย์ เป้าหมายสูงสุดคือดับทุกข์ได้สิ้นเชิง
- พุทธศาสนาสอนให้รู้จัก สิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ
- “นิพพาน” ต้องดูให้แน่ ว่าเป็นนิพพานแท้ตามหลักพุทธศาสนาหรือไม่
- “นิพพาน” ในพุทธศาสนา คือการค้นหา “ความไม่ปรุง ”
- ทุกคนควรฝึกให้ได้นิพพานชั่วคราว แล้วก้าวไปสู่นิพพานถาวร
เกิดมาทำไม?
ตอน ๒ การเดินทางด้วยปัญญา
- พระนิพพาน คือเป้าหมายสูงสุดที่มนุษย์ต้องไปให้ถึง
- ถ้าศึกษาพุทธภาษิต การดำเนินชีวิตก็เป็นเรื่องง่าย
- กว่าจะเจอทางถูก ก็มีผู้เดินทางผิดมาแล้วมากมาย
- มนุษย์ควรสืบพันธุ์ เพื่อสืบต่อการเดินทางให้ถึงที่สุด
- สรรพสัตว์ล้วนเกิดมาเพื่อวิวัฒนาการ ให้ถึงที่สุด คือความดับทุกข์
- จงเลี้ยงลูกเพื่อเป็นตัวแทนไปสู่นิพพาน มิใช่เพียงเพื่อดี สวย รวย
- อย่าสืบต่อเรื่องตัวกูของกูสู่ลูกหลาน แต่จงชี้ทางนิพพานให้สืบต่อ
- วิวัฒนาการแบบชาวโลก ไม่มีที่สิ้นสุด วิวัฒนาการแบบชาวพุทธ สิ้นสุดที่ทุกข์ดับ
- เมื่อเห็นความจริงของสังขาร ประตูแห่งพระนิพพานก็เปิดออก
- อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทางมุ่งหน้าสู่พระนิพพาน
- “หนทาง” มีชื่อเรียกหลากหลาย แต่ความหมายนั้นเหมือนกัน
- ข้อปฏิบัติมีสูงมีต่ำ เพื่อนำคนหลายระดับเข้าสู่นิพพาน
- เมื่อรู้ธรรมที่สูงสุดแล้ว ก็เป็นอันรู้ธรรมะขั้นต้นทั้งหมด
- ธรรมแบบชาวบ้าน หากปฏิบัติจนเกิดปัญญา ก็สามารถไปถึงที่สุดได้
- เมื่อเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถือว่าปฏิบัติมาถูกทาง
- เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็เกิดปัญญา หมดตัณหาอุปาทาน
- ไม่ดำเนินชีวิตบนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็ไม่ได้ชื่อว่าเดินตามรอยพระพุทธเจ้า
- เรื่อง “ความไม่ยึดมั่นถือมั่น” นั้น จงสอนลูกหลานสืบต่อกันไป
- “มนุษย์” หากดำเนินชีวิตผิดทาง ก็อาจกลายร่างเป็น “อมนุษย”
- ทุกลมหายใจ คือการเดินทาง จงระวังใจ อย่าให้เผลอไปผิดทาง
- ระวังจิตอย่าให้ไปผิดทาง จนพลัดตกลงกลางอบายภูมิ
- การเดินทางสู่ “นิพพาน” เรื่องใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ต้องทำ
- ระวังจิตอย่าให้หลงผิดทาง จนกว่าจะถึงปลายทางของชีวิต
- เข้าใจอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ชีวิตจะก้าวไปข้างหน้าไม่ผิดทาง
Dhamma Jigsaw : ธรรมะจิ๊กซอว์
การ์ตูน เรื่อง เจ้าแมวน้อยตัวสีดำ (The Black Catman) โดย ณัฐพันธ์ ปิ่นทวีเกียรติ
เรียนรู้ ฝึกจิต คิดสนุก พัฒนาสมอง
- เกมฝึกสมาธิ จับผิดภาพ “ละชั่ว”
- เกมฝึกสมาธิ จับผิดภาพ “ทำดี”
- เกมหลุดพ้นวัฏฏะ “ทำจิตให้บริสุทธิ์”
- การฝึกเจริญสติด้วย “พุทโธ” ในชีวิตประจำวัน
สวดมนต์เสริมบุญบารมี
๑. บทกราบพระรัตนตรัย
๒. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๓. บทไตรสรณคมน์
๔. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิส๎วาสุ)
๕. บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
๖. บทชัยปริตร (มหากาฯ)
๗. บทโพชฌังคปริตร
๘. บทสักกัต๎วา
๙. บทสัพพมงคลคาถา
๑๐. บทอิติปิ โส เท่าอายุ+๑
๑๑. บทอภิณหปัจจเวกขณะ
๑๒. บทเขมาเขมสรณทีปิกคาถา
๑๓. บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
๑๔. บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
๑๕. บทแผ่ส่วนกุศล

Additional information

น้ำหนัก 200 g
ขนาด 14.5 x 21 cm