เกิดแก่เจ็บตายอย่างไรให้ใจเป็นสุข

฿ 28

รหัสสินค้า : 9786162682667
โดย. : ไพยนต์ กาสี
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 47 หน้า
ขนาด : 14.5 x 21 cm.
ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


เกิดมาทำไม ? โดย หลวงปู่พุทธทาส

ปัญหานี้ มีสำหรับในผู้ที่ยังมิบรรลุอรหันต์
ส่วนใหญ่นั้น คิดกันว่าตายแล้วเกิด
กิน กาม เกียรติ ทั้งสามประการ
พระพุทธสุภาษิตเฉลยปัญหา เราเกิดมาทำไม ?
นิพพาน จุดหมายอันสูงสุดในพระพุทธศาสนา
ถึงนิพพานได้ แม้ในขณะมีความรู้สึกเป็น ๆ

แก่อย่างไร ให้มีคุณค่า โดย พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน)

อะไรคือพิษภัยของความชรา
รู้ว่าหนีไม่พ้น ต้องรู้จักเตรียมตนไว้
ท่านหวังจักได้สิ่งใดจากลูกหลาน
อุบายนำตนให้พบสุขล้นในปัจฉิมวัย
ลำดับวัยที่มีในพระพุทธศาสนา
ปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะได้มีโอกาสชรา
แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ

รักษาใจ ยามเจ็บไข้ ​โดย หลวงปู่ปัญญานันทะ

แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องที่เลือกไม่ได้
สมมติฐานของโรค ก็มีอยู่อย่างมากมาย
เมื่อมีสิ่งที่เป็นสาเหตุให้เป็นนั้น ก็มีสิ่งที่แก้กันได้
ระวังแค่ไหน ก็ต้องทำใจเผื่อความเจ็บไข้กันบ้าง
ประโยชน์ในเวลาเจ็บไข้ อย่างน้อยก็ได้เรียนรู้ธรรมชาติของชีวิต
ใครจะเป็นญาติมิตร ก็รู้จิตได้ในคราวเจ็บไข้
ป่วยกาย อย่าให้ใจป่วยตาม
กำลังใจ สำคัญที่สุดในการรักษาโรค

อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุข โดย พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

ตายนั้น คืออย่างไรกัน ?
สาเหตุอะไรบ้าง ที่ทำให้ท่านจักต้องตาย
ชีวิตคนเรานั้น ก็คล้ายกันกับตะเกียงน้ำมัน
เตรียมตัวตาย สอนกันได้แม้แต่ลูกหลาน
แม้ตัวท่านเอง ก็ต้องเตรียมพร้อมซ้อมตายไว้
คนใกล้ตาย จะมีนิมิตหมายมาเตือนจิตให้ทราบ
ฝึกจิตให้แนบชิดกับความดี เป็นพุทธวิธีที่ทำให้อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุข

[smart_search id="1"]

Additional information

ขนาด 14.5 x 21 cm