เจาะลึกข้อสอบธรรม-นธ-ตรี-รวมทุกวิชา

40฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


คำนำสำนักพิมพ์
คำปราศรัย แม่กองธรรมสนามหลวง
หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน
วิธีตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
การให้คะแนน
แนวการตรวจกระทู้ธรรม
การกำหนดเวลาสอบ
สารบัญ

เจาะลึกข้อสอบธรรมสนามหลวง วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรม ชั้นตรี

วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม
ความหมายของเรียงความแก้กระทู้ธรรม
แผนการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ขั้นตอนการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่างเรียงความแก้กระทู้ธรรม
หลักการปฏิบัติในการสอบสนามหลวง วิชา กระทู้ธรรม
ระเบียบการตรวจกระทู้ธรรมสนามหลวง
พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑

อัตตวรรค คือ หมวดตน
อัปปมาทวรรค คือ หมวดไม่ประมาท
กัมมวรรค คือ หมวดกรรม
กิเลสวรรค คือ หมวดกิเลส
โกธวรรค คือ หมวดโกรธ
ขันติวรรค คือ หมวดอดทน
จิตตวรรค คือ หมวดจิต
ชยวรรค คือ หมวดชนะ
ทานวรรค คือ หมวดทาน
ทุกขวรรค คือ หมวดทุกข์

เจาะลึกข้อสอบธรรมสนามหลวง วิชาธรรมวิภาค นักธรรม ชั้นตรี

วิชา ธรรมวิภาค

เจาะลึกข้อสอบธรรมสนามหลวง วิชาพุทธประวัติ นักธรรม ชั้นตรี

วิชาพุทธประวัติ

เจาะลึกข้อสอบธรรมสนามหลวง วิชาศาสนพิธี นักธรรม ชั้นตรี

วิชาศาสนพิธี

เจาะลึกข้อสอบธรรมสนามหลวง วิชาวินัยมุข นักธรรม ชั้นตรี

วิชาวินัยมุข

ปัญหาและเฉลยธรรมสนามหลวง นักธรรม ชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๕๐-ปัจจุบัน

ปัญหาและเฉลยธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๐
ปัญหาและเฉลยธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๑
ปัญหาและเฉลยธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๒
ปัญหาและเฉลยธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๓
ปัญหาและเฉลยธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๔
ปัญหาและเฉลยธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๕

 

Additional information

น้ำหนัก150 g
ขนาด14.5 x 21 cm