เจาะลึกข้อสอบธรรม-นธ.-เอก-รวมทุกวิชา

40฿

สำหรับครู – นักเรียน นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก
อ่านง่าย เข้าใจง่าย ตอบข้อสอบสนามหลวงได้ทุกข้อ

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


คำนำสำนักพิมพ์
คำปราศรัย แม่กองธรรมสนามหลวง
หลักสูตรนักธรรมชั้นเอก ที่ประกาศใช้ในปัจจบัน
วิธีตรวจสอบประโยคสนามหลวง
การให้คะแนน
แนวการตรจกระทู้ธรรม
กำหนดเวลาสอบ

สารบัญ

เจาะลึกข้อสอบธรรมสนามหลวง
วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมตรี

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ความหมายของเรียงความแก้กระทู้ธรรม
แผนการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ขั้นตอนการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่างเรียงความแก้กระทู้ธรรม
หลักปฏิบัติในการสอบสนามหลวง วิชา กระทู้ธรรม
พุทธศาสนาสุภาสิต

เจาะลึกข้อสอบธรรมสนามหลวง
วิชา ธรรมวิจารย์  นัธรรมชั้นเอก นักธรรม ชั้น เอก

วิชา ธรรมวิจารณ์

เจาะลึกข้อสอบธรรมสนามหลวง
วิชา พุทธานุพุทธประวัติ นักธรรม ชั้น เอก

วิชา พุทธานุพุทธประวัติ

เจาะลึกข้อสอบธรรมสนามหลวง
วิชา ธรรมวิจารณ์

วิชา   ธรรมวิจารณ์ นักธรรม ชั้น เอก

เจาะลึกข้อสอบธรรมสนามหลวง
วิชา วินัยมุข นักะธรรมชั้นเอก

วิชาวินัยมุข
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์

ปัญหาและเฉลยธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๐
ปัญหาและเฉลยธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๒
ปัญหาและเฉลยธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๓
ปัญหาและเฉลยธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๔
ปัญหาและเฉลยธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๕
ปัญหาและเฉลยธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๖
ปัญหาและเฉลยธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๗

 

Additional information

น้ำหนัก 170 g
ขนาด 14.5 x 21 cm