เจาะลึกข้อสอบธรรม-นธ-โท-รวมทุกวิชา

40฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


คำนำสำนักพิมพ์
คำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง
หลักสูตรนักธรรมชั้นโท ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน
วิธีตรวจประโยคธรรมสนามหลวง
การให้คะแนน
แนวการตรวจกระทู้ธรรม
การกำหนดเวลาสอบ

เจาะลึกข้อสอบธรรมสนามหลวง วิชา
เรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรม ชั้นโท

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ความหมายของเรียงความแก้กระทู้ธรรม
โวหาร ๔
วิธีเรียงความแก้กระทู้ธรรม
แผนการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ขั้นตอนการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่างเรียงความแก้กระทู้ธรรม
หลักปฏิบัติการสอบสนามหลวง วิชา กระทู้ธรรม
ระเบียบการตรวจกระทู้ธรรมสนามหลวง
พุทธศาสนาสุภาษิต เล่ม ๒

เจาะลึกข้อสอบธรรมสนามหลวง วิชา
ธรรมวิภาค นักธรรม ชั้นโท
วิชา ธรรมวิภาค

เจาะลึกข้อสอบธรรมสนามหลวง วิชา
อนุพุทธประวัติ นักธรรม ชั้นโท
วิชา อนุพุทธประวัติ

เจาะลึกข้อสอบธรรมสนามหลวง วิชา
ศาสนพิธี นักธรรม ชั้นโท
วิชา ศาสนพิธี

เจาะลึกข้อสอบธรรมสนามหลวง วิชา
วินัยมุข นักธรรม ชั้นโท
วิชา วินัยมุข

ปัญหา-เฉลยธรรมสนามหลวง นักธรรม ชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน

ปัญหาและเฉลยธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๐
ปัญหาและเฉลยธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๑
ปัญหาและเฉลยธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๒
ปัญหาและเฉลยธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๓
ปัญหาและเฉลยธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๔
ปัญหาและเฉลยธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๕

 

Additional information

น้ำหนัก 160 g
ขนาด 14.5 x 21 cm