เจาะเวลาหาพระพุทธเจ้า ด้วยนิทานชาดก (หนังสือมือ2)

฿ 15฿ 19

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


 

ปุโรหิตเห่อม้ากับภรรยาขี้เล่น "รุหกชาดก"
ผู้มีปัญญาไม่สมตัว "สุงสุมารชาดก"
ความโลภ "กฬายมุฏฐิชาดก"
โทษของการเลียนแบบ "วีรกชาดก"
ลิงเจ้าเล่ห์ "มักกฏชาดก"
จิตขุ่นมัว ไม่ขุ่นมัว "อนภิรติชาดก"
เรียนรู้ ฝึกจิต คิดสนุก พัฒนาสมอง
- เกมฝึกสมาธิ จับผิดภาพ "ละชั่ว"
- เกมฝึกสมาธิ จับผิดภาพ "ทำดี"
- เกมหลุดพ้นวัฏฏะ "ทำใจให้บริสุทธิ์"
- ตนเป็นที่พึ่งของตน
- การฝึกเจริญสติด้วย "พุทโธ" ในชีวิตประจำวัน
- อย่าเกาะอะไรทั้งหมดในโลกนี้
เกี่ยวกับทีมงาน

Additional information

น้ำหนัก 170 g
ขนาด 14.5 x 21 cm