เทศน์การเผยแผ่ที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์

฿ 90

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


- ความนำ
- การเทศน์คืออะไร
- วิธีเผยแผ่ศาสนาในสมัยพุทธกาล
- ความสำคัญวของการเทศน์
- วัตถุประสงค์หลักของการเทศน์
- ความพร้อมของนักเทศน์
- องค์แห่งพระธรรมกถึก
- สาเหตุที่คนไม่อยากฟังธรรม
- เบื้องหลังความสำคัญในการเผยแผ่ธรรมในอดีต
- ฝากไว้เพื่อช่วยกันคิดช่วยกันทำ

Additional information

น้ำหนัก100 g
ขนาด14.5 x 21 cm