เทศน์การเผยแผ่ที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์

90฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในเล่ม


- ความนำ 
- การเทศน์คืออะไร 
- วิธีเผยแผ่ศาสนาในสมัยพุทธกาล 
- ความสำคัญวของการเทศน์ 
- วัตถุประสงค์หลักของการเทศน์ 
- ความพร้อมของนักเทศน์ 
- องค์แห่งพระธรรมกถึก 
- สาเหตุที่คนไม่อยากฟังธรรม 
- เบื้องหลังความสำคัญในการเผยแผ่ธรรมในอดีต 
- ฝากไว้เพื่อช่วยกันคิดช่วยกันทำ

Additional information

น้ำหนัก 100 g
ขนาด 14.5 x 21 cm