เปลี่ยนกรรมทำให้ชีวิตก้าวหน้า-เล่มเล็ก

15฿

อัตราสั่งพิมพ์หนังสือ ราคาปก 15 บาท

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

**เปลี่ยนกรรมทำให้ชีวิตก้าวหน้า**
- มีธรรมะประจำใจ ชีวิตไม่ไร้คุณค่า
- พิจารณากรรมอย่างเข้าใจ ชีวิตไม่อับจน
- จะมีเสน่ห์มหานิยม ต้องอบรมตนให้มีวิชา
- ระวัง..! อันตราย ๕ จะพาชีวิตติดกรรม
- คนอกตัญญู ทำอะไรไม่ก้าวหน้า
- กรรม คำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา
- ปลูกศรัทธาให้มั่นไว้ ใจจะเชื่อเรื่องชั่ว-ดี
- "สวดมนต์" ศาสนพิธีเบื้องต้นยังทำไม่ได้ จะเข้าถึงพระรัตนตรัยได้อย่างไร
- ไม่มีความสุข ถึงพาทุกข์เข้าวัด
- ตัดความเห็นผิด จะรู้ชีวิตเป็นไปตามกรรม
- ทำสิ่งใดไว้ ตนนั่นแหละเป็นผู้ได้รับผล
- มนุษย์ทุกคน มีกรรมเป็นที่อาศัย
- ทำ พูด คิด อย่างไร ถึงได้เรียกว่า กรรม
- การให้ผลกรรมในทางศาสนา มีขอบเขตกว้างกว่าทางอาญากฎหมาย
- มีกรรมติดตัวมา ชะตาชีวิตย่อมลำเค็ญ
- ดื่มสุราในงานบุญกุศล เท่ากับเป็นคนบาป
- หยุดสร้างกรรม ทำให้ชีวิตสดใสก้าวหน้า
- เจริญกรรมฐาน ปิดทางกรรมได้เร็วขึ้น
**อานิสงส์การสวดพระพุทธคุณ**
- สวดมนต์เป็นประจำ ทำให้เกิดประโยชน์สุข

- พลังพุทธานุภาพ
- ตำนานค้นพบคาถาพาหุง
- พบสังฆราชกรุงเก่าในนิมิต
- กำหนดจิตด้วยกรรมฐาน ไม่มีฝันฟุ้งซ่าน
- นับแต่วันนั้น จึงสอนให้สวดคาถาบทนี้
- บทบูชาพระรัตนตรัย
- บทกราบพระรัตนตรัย
- บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
- บทขอขมาพระรัตนตรัย
- บทไตรสรณคมน์
- บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
- บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
- บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
- พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
- ชัยปริตร (มหากา)
- สัพพมงคลคาถา
- บทอิติปิ โส เท่าอายุ + ๑
- เสกคุณพระใส่ใจด้วยใช้ชินบัญชร
- พระคาถาชินบัญชร
- ทำสมาธิภาวนาหลังการสวดมนต์ เพิ่มบุญกุศลได้มากยิ่งขึ้น
- บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
- บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
- บทกรวดน้ำอุทิศบุญกุศล
- บทอธิษฐานอโหสิกรรมต่อกัน
- บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
- บทอธิษฐานจิต

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 50 g
ขนาด 9.5 x 14 cm