เปลี่ยนกรรม-เปลี่ยนชีวิต

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

ภาค ๑ คำสอนกฎแห่งกรรม
- กฎแห่งกรรม หลักคำสอนที่สำคัญในพระพุทธศาสนา
- เรื่องเล่าประสบการณ์กรรมของหลวงพ่อจรัญ

ภาค ๒ สวดมนต์แก้กรรม
- สวดมนต์แก้กรรมได้อย่างไร
- ลำดับการสวดมนต์
- บทสวดชุดพาหุงมหากา
- พระคาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
- พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
- พรหมวิหารคาถา
- บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
- บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
- บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
- บทอุทิศบุญกุศล
- คำอธิษฐานบารมี

ภาค ๓ วิธีแก้เคราะห์ แก้กรรม
- วิบากกรรมจำแนกตามโทษของการละเมิดศีล ๕
- กรรมร้ายแก้ได้ด้วยกรรมดี
- เคล็ดในการแก้กรรมสะเดาะเคราะห์
  - เคล็ดแก้ชีวิตมีอุปสรรค
  - เคล็ดแก้เจ็บไข้ได้ป่วยรักษาไม่หาย
  - เคล็ดแก้มีศัตรูปองร้าย
  - เคล็ดแก้อาภัพอับโชค
  - เคล็ดแก้อกหักรักคุด
  - เคล็ดแก้อาภัพคู่
  - เคล็ดแก้ตกงาน ไม่มีงานทำ
  - เคล็ดแก้อุบัติเหตุ คดีความ
- คาถาพุทธมงคล
- คาถาพระเจ้า ๑๖ พระองค์
- คาถาเมตตามหานิยม
- คาถาตาข่ายเพชรพระพุทธเจ้า
- คาถาป้องกันตัว
- คาถาปัดอุปสรรค
- คาถาป้องกัน รักษาโรคภัยไข้เจ็บ

Additional information

น้ำหนัก190 g
ขนาด14.5 x 21 cm