เปลี่ยนแปลงด้วยแรงกรรม (หนังสือมือ2)

15฿19฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

ชมพูทวีป ดินแดนแห่งศาสนา
พาราณสี ศูนย์กลางชมพูทวีป
”คงคา” สายน้ำแห่งชีวิต
พาราณสี เมืองที่ธรรมจักรเริ่มหมุน
พาราณสี เมืองแห่งความสงบ
พลเมืองมีธรรม ผู้นำดี ย่อมมีสุข
สุข ทุกข์ ชั่ว ดี มีอยู่เป็นธรรมดา
บทที่ 1 : พ่อค้าพันทุ ผู้ไม่เข้าใจธรรม
บทที่ 2 : พ่อค้าพันทุ ผู้เข้าใจธรรม
บทที่ 3 : มหาทุตตะ ผู้ละธรรม
บทอวสาน : ผลแห่งการกระทำ
บทส่งท้าย : การอโหสิกรรม

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก 130 g
ขนาด 14.5 x 21 cm