แผนผัง อนุพุทธประวัติ

38฿

– พับบรรจุในซองพลาสติก
– ขนาดแผนผัง 87 X 59 เซ็นติเมตร
– 4 สี

ล้างค่า

รายละเอียด

สั่งพิมพ์หนังสือธรรมะ พิมพ์แจก ธรรมทาน
สั่งซื้อหนังสือธรรมะ ทำบุญ แจกเป็นธรรมทาน

สารบัญภายในแผนผัง


แผนผังอนุพุทธประวัติ
(ประวัติพุทธสาวก ๘๐ องค์)

๑. สาวกที่มาจาก นักบวช
๒. สาวกที่มาจาก เศรษฐี-คหบดี
๓. สาวกที่มาจาก พราหมณ์
๔. สาวกที่มาจาก กษัตริย์
๕. สาวกที่มาจาก ข้าราชการ
๖. สาวกที่มาจาก อื่น ๆ

Additional information

น้ำหนัก 50 g
ขนาด 87 x 59 cm