แผ่นพับสวดมนต์ชุดบุญมหาศาล

99฿

หนังสือธรรมทาน สังฆทานชุด
สร้างทรัพย์ภายใน  ใช้หนี้พ่อแม่

มีสินค้าอยู่ 96

รายละเอียด

ภายในชุดสังฆทาน  ประกอบด้วยแผ่นพับ  7  เล่ม


1)  พาหุงมหากา พระคาถาชินบัญชร
2)  โพชฌังคปริตร  อุณหิสสวิชัย

3)  เก้าพระปริตร  ชีวิตแคล้วคลาด  ปลอดภัย
4)  แก้เคราะห์  เสริมบารมี
5)  มหาเศรษฐี  โชคลาภ  ร่ำรวย
6)  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
7)  ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

บทสวดพาหุงมหากาพระคาถาชินบัญชร
บทสวดแก้เคราะห์เสริมบารมี
บทสวดโพชฌังคปริตรอุณหิสสวิชัย
บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏก
แผ่นพับ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
มหาเศรษฐีโชคลาภร่ำรวย
บทสวด 9 พระปริตร ชีวิตแคล้วคลาดปลอดภัย