แรงกรรม

89฿

ล้างค่า

รายละเอียด

สารบัญภายในเล่ม


 

**สารบัญ**
กมฺมสฺสโกมฺหิ เรามีกรรมเป็นของตน

๑. พระอรหันต์อดอยาก
๒. แรงกรรมกาเมสุมิจฉาจาร
๓. แรงกรรม ๙๙๙ ศพ
๔. แรงกรรมปาณาติบาต
กมฺมทายาโท เราเป็นผู้รับผลของกรรม
๕. แรงกรรมที่ทำให้เกิดเป็นโสเภณี
๖. แรงกรรมที่ทำให้เกิดเป็นโสเภณี (๒)
๗. แรงกรรมทำให้เกิดมากินขี้
กมฺมโยนิ เรามีกรรมนำมาเกิด
๘. แรงกรรมที่ทำให้ทารกถูกทิ้ง
๙. แรงกรรมของหญิงค่อม
๑๐. แรงกรรมทำบุญด้วยอารมณ์โกรธ
๑๑. แรงกรรมที่ทำให้คนรวยไร้ทายาทสืบสกุล
กมฺมพนฺธุ เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์
๑๒. แรงกรรมทำดีเห็นผลทันตา
๑๓. แรงกรรมปลาทองปากเหม็น
กมฺมปฏิสรโณ เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
๑๔. แรงกรรมทำแท้ง
๑๕. แรงกรรมนำสู่โรคประหลาด
๑๖. แรงกรรมของความอาฆาต
๑๗. แรงกรรมทำให้พระเป็นเปรต
๑๘. แรงกรรมของหญิงเปรต
๑๙. แรงกรรมทำผิดพระวินัย
๒๐. แรงกรรมแม่ค้าขายปลา
บทสวดมนต์ประจำวัน

[smart_search id="1"]

Additional information

น้ำหนัก210 g
ขนาด14.5 x 21 cm